GK2 eksamen om mistrivsel

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 3. semester
  • Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 8
  • 1727
  • PDF
  • Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)
  • 2021
  • 29-03-2022

Præsentationsportfolio: GK2 eksamen om mistrivsel

Det er en GK2 eksamen om mistrivsel og eksklusion.

Indhold

Identifikation af faglig problemstilling 1
Problemerne /problemstilling 1
Pædagogiske teorier & analyse 2
Handlemuligheder 4
Handlemulighed 1: 4
Handlemulighed 2: 4
Referenceliste 6

Uddrag

Identifikation af faglig problemstilling
Problemerne /problemstilling
I casen er der en pige på 12 år Frida der går i 6.klasse. Frida var i starten af skoleåret en del af en
større pigegruppe, men nu sidder Frida mest for sig selv både i skolen og i fritidsklubben. Frida tager ikke initiativ til at kontakte de andre piger og de tager sjældent kontakt til hende. Jens skolefritids-pædagogen tager en uformel snak med Frida, hvor Frida fortæller at hun ikke laver det store efter skole og at pigerne fra pigegruppen er begyndt at sende / sige dumme ting til hende, så som at hun har fået store bryster og har hår under armene. Frida siger at de kun gør det lidt for sjov, tror hun.

Problemstillingen ud fra casen jeg har valgt at fokusere på i opgaven er: Jens ser tegn på mistrivsel ved Frida i form af eksklusion fra pigegruppen.

Målgruppen er børn som går i 6. klasse, her ligger børnene aldersmæssigt lige i starten af puberte-ten. Puberteten starter tidligere for pigerne i en alder af ca. 10-12 år og hos drengene sker det i en alder af ca. 12-14 år (Vækstkurver, 2014). Børnenes kroppe vil i denne alder ændre sig en del og hurtigt, som kan betyde, at de bevæger sig usikkert og klodset (Jagtøien & Hansen, 2000, s. 94-95). Børn i denne alder skal vænne sig til deres “nye” krop. Ud fra casen lyder det til at Frida er gået i puberteten og det er de andre piger ikke endnu... Køb adgang for at læse mere

GK2 eksamen om mistrivsel

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.