GK2 case om Frede

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 3. semester
  • Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 8
  • 2416
  • PDF
  • Professionshøjskolen VIA University College
  • 2020
  • 13-09-2022

Kompetencemålsprøve: GK2 case om Frede

Prøve i grundfaglighedens kompetencemål 2, GK2. Prøven var en 6 timers i en ukendt case.

Casen omhandler Frede, som er ekskluderet fra fællesskabet i skolen.

Underviserens kommentar

Ingen kommentar, kun karakter. Fik 12

Indhold

Faglig problemstilling 2
Analyse 2
Lovgivning 2
Sundhedsperspektiv 2
Børnesyn 3
Forældresamarbejde 3
Kommunikation med forældrene 4
Sand 4
Forståelig 4
Oprigtigt 4
Vederhæftig 4
Inklusions blomsten 5
Tilstedeværelse 5
Accept og Anderkendelse 5
Delagtighed 5
Udvikling 5
Handleplan 6
Bibliografi 7

Uddrag

Faglig problemstilling
I denne case som omhandler Frede er der en række faglige problemstillinger at arbejde med. Jeg har valgt at arbejde med konsekvenserne af Fredes manglende inklusion og hvad pædagogen og læreren kan gøre i fællesskab med forældrene for at få Frede inkluderet. Antonovsky udtaler
”sundhed er en oplevelse af sammenhæng” hvilket for Frede betyder, at hvis jeg skaber inklusion for ham, vil han føle sig mere sund (Johnsen, 2000). Dette kan betyde, at han forhåbentlig kan få en lettere tilværelse jf. Serviceloven §1 stk 2 (Serviceloven §1 stk 2, 2020)

Analyse
Lovgivning
I henhold til den institutionelle sammenhæng er jeg som fagproffesionel underlagt en række samfundsmæssige rammer, som er til for at stille krav til mit arbejde på skolen. I denne situation er jeg underlagt folkeskoleloves formålsparagraffer idet Frede befinder sig i en normal klasse og idet jeg er ansat på skolen. Dog er jeg også underlagt Servicelovens paragraffer idet Frede, er udredt for autisme spektrum. I servicelovens paragraf § stk 1-3 står der, at jeg har pligt til ”at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge …” (Serviceloven §1 stk 1-3, 2020). Dette vil også sige, at jeg ifølge Immanuel Kants pligt etiske perspektiv, er forpligtet til at hjælpe Frede med en række redskaber som vil få ham til at blive mere inkluderet i fælleskabet med de andre børn. (Dumstrei, 2017)

Sundhedsperspektiv
Naidoo og Will's dimensioner på sundhed tydeliggøre, at det ikke kun er den fysiske sundhed som er vigtig, men også den mentale, sociale og følelsesmæssige sundhed. I forhold til Fredes manglende inklusion er det derved tydeligt, at hans mentale, social og følelsesmæssig sundhed er i en udsat position (Wolin, 2017). Frede er placeret inde for diagnosen... Køb adgang for at læse mere

GK2 case om Frede

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.