GK2 – 6 timers prøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 3. semester
  • Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 5
  • 1648
  • PDF
  • Københavns Professionshøjskole
  • 2019
  • 31-03-2020

Kompetencemålsprøve: GK2 – 6 timers prøve

GK2 6 timers opgave ud fra case.

'I denne opgave vil jeg lave en fagligt begrundet analyse ud fra relevant teori, empiri og viden, i forhold til den aktuelle case om Christian, som udmunder i relevante handlemuligheder.'

Indhold

Indledning
Analyse og vurdering
Handlemuligheder
Litteraturliste

Uddrag

Min opgave tager ligeledes udgangspunkt i kompetencemålet for GK2, som lyder:
“Den studerende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den samfundsmæssige, historiske, institutionelle og professionelle sammenhæng.” ​ samt uddannelsesbekendtgørelsens § 18. Disse sammenhænge vil jeg redegøre for, i arbejdet med problemstillingen i min analysedel, hvor jeg sætter min valgte faglige problemstilling op imod kompetencemålet og berører relevante videns- og færdighedsmål.

Efter at have læst casen og set på mulige problemstillinger at uddrage, kan de væsentligste nævnes som værende: de aktuelle troskabsværdier som pædagogprofessionen skal tage højde for i pædagogisk arbejde, samt Christians situation i form af hans trivsel, der kan udmunde i en underretning.
Ligeledes står pædagogen i et etisk dilemma i forhold til denne underretning, hvor der skal tages højde for forældresamarbejdet, da dette samarbejde er underlagt lovgivningen som skal sikre den gode udvikling og trivsel.

---

Analyse og vurdering
Ved nøgternt at se på menneskets udvikling og adfærd, kan man rammesætte dette i et økologisk system, hvor interaktionen systemerne (niveauer) i mellem, påvirker menneskets udvikling. Dette var nytænkning i 1980'erne af Urie, hvor man dengang var meget individorienteret, og ikke så barnet eller brugeren i en social kontekst
http://nububupt.dk/bronfenbrenner/index.html

Makrosystemet
er den omkringliggende cirkel i modellen, som rammesætter og påvirker de andre niveauer, defineret af et bestemt samfund eller en bestemt kultur... Køb adgang for at læse mere

GK2 – 6 timers prøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.