GK1 skriftlig eksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: GK1 skriftlig eksamen

Det er den skriftlige del af GK1 prøven på pædagogstudiet.

Jeg har besvaret videns og færdighedsmål for GK1 prøven. Jeg har lagt vægt på NUZO, Flow teorien og anerkendende pædagoggik.

Underviserens kommentar

Flot opgave, som ville have ligget på 12 - hvis referencelisten og litteratur listen var mere fyldestgørende.

Forfatterens kommentar

Litteraturlisten og referencelisten er ikke fyldestgørende.

Indhold

Resume af læringsproces: 2
Begrundelse for sammensætningen af det udvalgte præsentationsmateriale: 2
Flow: 3
Nærmeste Udviklingszone: 4
Improvisation: 8
Refleksion over læring: 12

Uddrag

Resume af læringsproces:
Vi har i form af den daglige undervisning tilegnet os viden om børn, unge og voksnes udvikling og forudsætninger. Vi har lært at anvende refleksionsskemaer såsom GLK, VØLFF og Grubleren. Vi har i forbindelse med undervisningen haft laboratorie uge, hvor vi har lært at etablere, igangsætte og eksekvere pædagogiske aktiviteter og miljøer som understøtter børn, unge og voksnes udvikling. I laboratorie ugen lærte vi, hvad pædagogens rolle har af betydning for rummet vi befinder os i.

I AP-forløbet blev vi introduceret til SMTTE-modellen, og lærte hvor vigtigt et redskab det kan være i forbindelse med at etablere pædagogiske miljøer og aktiviteter. Men også at vurdere og evaluere disse, for at kunne redegøre for faglige vurderinger og valg.

Begrundelse for sammensætningen af det udvalgte præsentationsmateriale:
Vi har valgt at tage udgangspunkt i vores AP-forløb i henholdsvis daginstitutionen Regnbuen og på botilbuddet Skansebakken.

Da vi ubevidst, på første dagen i Regnbuen, oplevede at befinde os i en flow-tilstand, og da ingen af os tidligere har arbejdet med flow teorien i praksis, valgte vi at undersøge hvad flow er, og hvad det kan gøre ved mennesker og ved pædagogiske miljøer.
Efter refleksion over dagen blev den førhen ubevidste flow-tilstand, nu til et aktivt valg som vi ville bruge til fremtidige aktiviteter. Vi har valgt at belyse begrebet ”flow”, ud fra vidensmålet ”Børn, unge og voksnes sociale, emotionelle, sproglige, kognitive, fysiske, motoriske og sansemæssige forudsætninger for udvikling” med særligt fokus på de kognitive, fysiske, sociale og sansemæssige forudsætninger... Køb adgang for at læse mere

GK1 skriftlig eksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.