GK1 om læring og didaktik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 1. semester
  • Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 14
  • 3107
  • PDF
  • Professionshøjskolen VIA University College
  • 2020
  • 30-11-2020

Præsentationsportfolio: GK1 om læring og didaktik

Gk1 - Læring og didaktik.

Problemstilling
Hvordan kan vi understøtte udvikling af relationer mellem voksne udviklingshæmmet, med udgangspunkt i humanistisk læringsteori?

Indhold

Indledning 2
Metodeafsnit 2
Kompetencemål: 3
Viden og færdighedsmål: 3
Case Jakob 3
Læringsforudsætninger for voksne udviklingshæmmede 4
Humanistisk læringsteori 5
Beskrivelse af vores aktivitet 6
SMTTE-modellen 7
Den didaktiske trekant 9
Serviceloven 10
Selvbestemmelse og medbestemmelse 11
Brugerinddragelse og brugerindflydelse 13
Egne læringsprocesser 13
Konklusion 14
Referenceliste 15

Uddrag

Indledning
Vi vil i følgende opgave undersøge, hvordan vi kan understøtte voksne udviklingshæmmet i at skabe relationer til hinanden. For at blive klogere på dette, har vi taget udgangspunkt i casen om Jakob som vi stiftede bekendtskab med under 1. semester. (Casen kan ses længere nede.)
Vi ønsker at skabe en aktivitet, som giver Jakob en god oplevelse og livsglæde, hvor de andre også kan se at han er god til det han laver, hvilket kunne give lyst til at lære de andre at kende, skabe relationer og lukke de andre ind.

Metodeafsnit
Vi har valgt Casen om Jakob som er 34 år og udviklingshæmmet, han kan godt lide at bygge og være i naturen, derfor har vi valgt et insekthotel, for at skabe en aktivitet, som interessere Jakob.
For at skabe den bedst mulige aktivitet for Jakob, har vi valgt at det skal foregå med humanistisk læringsteori, da vi ønsker at Jakob skal udfolde sine kompetencer og det han kan i forvejen.
For at vi kan udføre aktiviteten, korrekt i forhold hvordan vi må gribe opstarten af aktiviteten an, har vi valgt at undersøge emner som: selvbestemmelse, medbestemmelse, brugerinddragelse og brugerindflydelse. Herunder også serviceloven, og hvad det indebærer.
Vi har valgt at tage afsæt i SMTTE-modellen og den didaktiske trekant, for at planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteten og aktivitetens niveau i forhold til en udviklingshæmmets læringsforudsætninger... Køb adgang for at læse mere

GK1 om læring og didaktik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.