GK 1 om inklusion og eksklusion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 1. semester
  • Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 14
  • 3264
  • PDF
  • Professionshøjskolen VIA University College
  • 2020
  • 20-04-2021

Præsentationsportfolio: GK 1 om inklusion og eksklusion

GK 1 eksamen om inklusion og eksklusion i daginstitutionen.

Læsevejledning
Vi vil i vores præsentationsportofolio redegøre for begreberne inklusion og eksklusion, her vil vi understrege vigtigheden af begreberne i daginstitutionen. Derudover vil vi redegøre for relevante modeller herunder zone for nærmeste udvikling af Lev Vygotskji og flow modellen af Mihaly Csikszentmihalyi. Dernæst vil vi komme ind på Wolfgang Klafkis dannelsesbegreb, hvor vi understreger kategorial dannelse og vi vil til sidst i vores præsentationsportofolio lave en perspektivering til dagtilbudsloven afsnit II, der tager udgangspunkt i dagtilbud til børn inden skolestart.

Underviserens kommentar

God teoretisk opgave med en rød tråd igennem teori og praksis

Indhold

Indledning 1
Læsevejledning 1
Redegørelse 2
Inklusion 2
Eksklusion 2
Hvorfor er inklusion vigtig? 3
Inklusion i dagtilbud betydning for dannelse. 4
Zone for nærmeste udvikling 5
Flow 5
Hvorfor er det vigtigt med Flow modellen og zonen for nærmeste udvikling? 6
Analyse 7
Wolfgang Klafkis dannelsesteori 7
Perspektivering 8
Afrunding 8

Uddrag

Indledning
Behovet for, at børn og unge indgår i et fællesskab, er vigtigt for deres: dannelse, læring og sociale kompetencer. Børn bruger i dag mange timer i daginstitutionen i sammenspil og leg med andre børn. Det er derfor vigtigt for det enkelte barn at indgå i nogle børnefællesskaber, for at udvikle deres trivsel og læring. Vi har fundet stor interesse i begreberne inklusion og eksklusion, hvilket har fyldt meget på modul 123. Der findes mange grunde til, at børn ikke føler sig som en del af fællesskabet, derfor er vi som kommende pædagoger, optaget af at udvikle pædagogiske læringsmiljøer så alle børn kan føle sig inkluderet. Børnene vil derfor få en oplevelse af at føle sig værdifuld og være en naturlig del af fællesskabet og kan derfor udvikle deres relationer.
Vi har derfor i vores præsentationsportofolio på baggrund af daginstitutionen valgt, at fokusere på børnenes forudsætninger i forhold til pædagogiske miljøer og aktiviteter, som understøtter børns relation og udvikling.

Redegørelse
Inklusion
Begrebet inklusion handler om fællesskab. Et godt fællesskab er hvor alle børn trives, lærer og udvikler sig. Her har børn mulighed for at udvikle sig, både fagligt, socialt og personligt. I det inkluderende pædagogiske arbejde handler det om, at alle børn har ret til at være en del af et fællesskab. Når vi arbejder inkluderende, betyder det, at vi giver børnene mulighed for at bliver accepteret og anerkendt, de udvikler relationer i aktiv deltagelse, samt tilstedeværelse i samspil med andre.

Inklusion handler ikke om at tage nogle børn og få dem til at passe ind i de miljøer, hvor de ikke har passet ind. Inklusion handler altså om at ændre miljøer og kulturer, så vi sikre os at alle børn får tilgodeset deres behov. Det handler om at skabe et fællesskab, der indeholder inkluderende værdier og ser forskellighederne som en ressource i fællesskabet. Bent Madsen har selv udtalt hvordan børn ændrer sig gennem tiderne igennem følgende citat:... Køb adgang for at læse mere

GK 1 om inklusion og eksklusion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.