Giddens' tre dimensioner | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 6
  • 1832
  • PDF
  • 2019
  • 27-02-2020

Giddens' tre dimensioner | Synopsis

Problemformulering

Denne synopsis søger at anlægge Giddens' tre dimensioner i et nutidigt og samfundsaktuelt perspektiv, for herigennem at undersøge om Giddens betragtninger har relevans for mit virke som kommende samfundsfagslærer.

Herudover vil der vurderes om hvorvidt enkelte aspekter kan gøres vedkommende og relevant for eleverne og kunne anvendes i undervisningen.

Underviserens kommentar

Virkelig god argumentation for at Giddens giver mening, og fint at undersøge hvad hans tanker egentlig kan bruges til for dig som lærer
God gennemgang af de tre dynamikker, og inddragelse af relevante betragtninger om det moderne samfund i DK – dermed viser du faktisk hans relevant på fornem vis
I din gennemgang er der så mange eksempler som jeg tænker kan drages direkte ind i klasserummet,

Forfatterens kommentar

Det vil være fint om du folder ud om og hvordan Giddens teori kan bruges i klasserummet – eller ikke kan

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
Analyse
Adskillelse af tid og rum
Udlejringsmekanismer
Institutionel refleksivitet
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metode
Synopsen sigter imod at bruge aktuelle cases som empirisk grundlag for efterfølgende analyse, for herigennem at redegøre for Giddens' relevans. Der vil påvises hvordan modernitetens tre bærende elementer, i aktuelt perspektiv, har relevans for samfundsfagslæreren, og om hvorvidt man kan bruge dette som faglærer og i undervisningsregi. Aktuelle eksempler og betragtninger anvendes, der for eleverne vil være genkendelige, væsentlige og relevante, så det afstedkommer størst mulighed for engagement og selvindsigt (Christensen, 2015; 21). De cases der tages udgangspunkt i vil kunne afstedkomme meningsfuld dialog mellem lærer og elever, og vil altså potentielt kunne kvalificere læreren til at få et større indblik i elevernes livsførelse. Herigennem vil læreren kunne åbne op for elevernes evne til at reflektere over den måde de lever deres liv på, og hvilke muligheder og udfordringer det indebærer ift. deres sociale liv, identitetsdannelse og som individer i samfundet... Køb adgang for at læse mere

Giddens' tre dimensioner | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.