Geometri i indskolingen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 6
  • 2663
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2011
  • 31-01-2013

Studieprodukt: Geometri i indskolingen

Studieprodukt om geometri i begynderundervisningen.

Vi har arbejdet ud fra et praktikforløb i en 1.klasse om længdemåling, og har søgt at besvarer problemstillingen;

"Hvordan kan man i undervisningen i en 1.klasse, skabe en begyndende forståelse for længdemåling, og herunder de tilhørende begreber måling og enhed?"

De anvendte teorier er: Storylinemetoden, John Dewey & Refleksiv diskurs og metakognitive skift

Se litteraturliste sidst i opgaven.

Underviserens kommentar

Opgaven er velstruktureret og godt gennemarbejdet

Forfatterens kommentar

Der er et tidspunkt i opgaven skrevet noget ganske kort om Cooperative Learning som med fordel kan uddybes.

Indhold

Indledning
Metode
Storyline metoden
John Dewey (1859- 1952)
Refleksiv diskurs og metakognitive skift
Undervisningsforløb
Storyline
Analyse
Konklusion
Perspektivering
Litteratur

Uddrag

Der er så at sige flere mulige områder at beskæftige sig med inden for geometriundervisningen i skolen, vi har her valgt at ligge vægt på længdemåling, og de underliggende problemstillinger som eleverne kan opleve ved begyndende længdemåling. Vi har i forbindelse med planlægning af undervisningen kigget Fælles Mål – trinmål efter 3.klasse, hvor der bl.a. står at eleverne skal være i stand til at ,,foretage enkel måling af afstand, flade, rum og vægt.” Ydermere har vi kigget på “NCTM Focal Points of Math Curriculum - Grade 1”, hvor der står under måling og data analyser: at eleverne skal styrkes i deres talforståelse ved at løse problemstillinger indenfor måling og data. Måling ved at ligge en enhed flere gange efter hinanden uden mellemrum, for efterfølgende at tælle antallet af enheder der er blevet benyttet, vha. tier og ener grupperinger, for herved at støtte elevernes forståelse af talrækken og talens indbyrdes relation ... Køb adgang for at læse mere

Geometri i indskolingen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.