Genbrug og affald i Natur/teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 5
  • 1564
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2011
  • 08-06-2015

Eksamensopgave, Undervisningsforløb, Undervisningsplan: Genbrug og affald i Natur/teknologi

Eksamensopgave og undervisningsforløb til en 6. klasse i Natur/teknologi om genbrug og affald.

Formål og mål:

Formålet med forløbet er, at eleverne danner sig en forståelse for, hvad affald er og indebærer. Her tænkes der på, hvilke typer affald der er fra en husholdning, mangfoldigheden af materialer det er lavet af, hvordan affaldet håndteres i forbindelse med forbrænding, herunder spild af metal, hvordan affaldet kan kildesorte-res og genbruges og de besparelser i energi og ressourcer det medfører.

Målet er at eleverne skal lave en genbrugsstation ud fra deres forståelse af materialetyper og besparelser ved kildesortering og genbrug.

Indhold

Formål og mål
Rammer og forudsætninger
Elevforudsætninger
Lærerforudsætninger
Faglige begreber
Trinmål og slutmål
Didaktiske overvejelser
Undervisningsforløbet
1. modul
modul – Amagerforbrænding (3 modulers længde)
5. modul - Kildesortering
6. modul
7. modul – genbrugsstationen
Progression
Litteraturliste

Uddrag

Rammer og forudsætninger
Undervisningsforløbet er rettet mod en 6. klasse med 24 elever og strækker sig over 7 moduler.
Skolen ligger i Københavns Kommune og har mulighed for at besøge Amagerforbrænding og genbrugsstationer. Skolen har et system med et fleksibelt skema, hvilket vil sige at lærerne kan bytte timepladser efter behov, så man f.eks. kan samle Natur og Teknik timer på én dag.

Elevforudsætninger:
Eleverne har tidligere arbejdet med genbrugspapir i Natek3, hvor de har fremstillet papir og arbejdet med genbrugsprocessen. Ydermere har eleverne tidligere arbejdet med kategorisering, luftarterne carbondioxid og oxygen, bakteriers egenskaber, energi og fremstilling af energi mm, som lægger god bund for forståelse for dette emne... Køb adgang for at læse mere

Genbrug og affald i Natur/teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.