Garmanns sommer | Kompetencemålsprøve og lærerfaglig analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 10
  • 3551
  • PDF
  • 2020
  • 23-03-2020

Garmanns sommer | Kompetencemålsprøve og lærerfaglig analyse

Skriftlig kompetencemålsprøve i Dansk 1. - 6. klassetrin.

Lærerfaglig analyse af den norske billedbog, Garmanns sommer af Stian Hole. Skrevet i modulet dansk - Multimodale tekster.

Opgaveformulering
Udarbejd en sammenlignende analyse af uddragene af Garmanns sommer på henholdsvis norsk og dansk (inddrag tekst 1. a., 1. b, tekst 2 og tekst 5). Du skal forholde dig til ligheder og forskelle mellem de to tekstuddrag.

Foretage en begrundet vurdering af Garmanns sommers børnelitterære og sproglige kvaliteter og potentialer i danskundervisningen. Du kan anvende tekst 3, 4 og 5 og/eller andre tekster.

Formulere konkrete læringsmål samt 3-5 opgaver til uddragene, der knytter sig til kompetenceområderne Fortolkning og Kommunikation (Fælles Mål for Dansk) for dansk 3.- 4. klasse.

Skriv en formidlingstekst til eleverne på Aula, der forbereder dem på forløbet om Garmanns sommer.

Underviserens kommentar

Udmærket og uddybende opgave. Mangler dog lidt flere eksempler fra teksterne.

Indhold

Indledning
Analyse
Ligheder og forskelle
Tekst og illustration
Model til analyse af en billedbogs æstetik
Komposition og placering
Afstand og perspektiv
Synsvinkler og blikke
Farver
Hovedpersonen
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 4
Litteraturliste

Uddrag

Analyse
Vi vil i starten af analysen kigge på ligheder og forskelle på begge uddrag. Derudover vil vi benytte os af Maria Nikolajeva og Carole Scotts diagram, som vil belyse betydningen af samspillet mellem billed og tekst. Derefter vil vi gøre brug af den billed grammatiske optik for at gå i dybden med billedbogens. Indimellem brugen af diagrammer og modeller, inddrager vi nyttigt information fra tekst 2. og 5.

Ligheder og forskelle
På side 1. i uddrag 1.b står der følgende: “Gresshoppene synger og de tre gamle tantene er på besøk”. Den norske og danske ordstilling er ens, da de begge er omvendt ordstilling. Når man kigger på begge sprogs alfabet er disse også ens, dog har dansk oftest bløde konsonanter såsom: b,d og g, hvorimod norsk har hårde såsom: p,t og k. Hvis vi kigger på ordet “besøk” fra citatet, bliver bogstavet k brugt, hvor man på dansk ville skrive “besøg” altså gøre brug af g. Vi referere endnu en gang til det ovenstående citat, hvor der i stedet for bogstavet “æ”... Køb adgang for at læse mere

Garmanns sommer | Kompetencemålsprøve og lærerfaglig analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.