Fysiologi og sundhed | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Meritstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 28
  • 7981
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2011
  • 29-10-2012

Undervisningsforløb: Fysiologi og sundhed | Studieprodukt

Studieprodukt om fysiologi og sundhed med fokus på celler og kommunikation. Indeholder også forslag til undervisning i 7. klasse om celler.

Indhold

Teori
• Kroppen og dens funktioner
• Cellerne i menneskekroppen
• Nervesystemet
• Skeletmuskulaturen
Didaktiske overvejelser
• Forforståelse
• Metode
• Læring
Beskrivelse af undervisningsforløb
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Dette studieprodukt omhandler fysiologi og sundhed. Der er flere slutmål for biologifaget i folkeskolen, der hører ind under emnet fysiologi og sundhed. For eksempel kan nævnes ”beskrive og forklare væsentlige kropsfunktioner”, eller ”kende forskellige faktorer, der påvirker menneskets sundhed”. Ude i skolerne har selve undervisningsplanlægningen en meget stor betydning, i forhold til hvordan eleverne får opnået den tilsigtende viden. Det skal forstås sådan, at før eleven kan forstå at kroppen har vigtige organer, så bliver eleven allerførst nød til at få lært og forstået, at kroppen fungerer som en helhed, for at kunne få den rigtige sammenhæng. Dette gøres bedst ved at undervise bredt i emnet, og så derefter gå i dybden med de tænkte specifikke emner som fx hjertet. For at få en optimal start på et nyt undervisningsforløb, kan man bruge forskellige undervisningsmetoder. Forforståelse, er en metode som bruges til at finde ud af hvilket niveau eleverne er på her og nu førend de er blevet undervist i det givne emne. Metoden kan evt. bestå i at læreren har formuleret nogle skriftlige spørgsmål om det aktuelle emne som eleverne skal besvare individuelt. Denne måde at indsamle empiri på, er meget brugbar for selve undervisningsplanlægningen til det nye emne, netop fordi at læreren ikke er i tvivl om hvad der skal lægges vægt på. Jeg vil netop i mit studieprodukt lægge vægt på at beskrive hvordan forforståelsen kan være et godt og brugbart redskab til undervisningsplanlægningen, samtidig vil jeg også prøve at tænke noget undervisningsdifferentiering ind her. Derudover vil jeg også forsøge at beskrive vigtigheden i at få eleverne i flow i undervisningen evt. i forbindelse med nogle eksperimentelle opgaver.

---

Beskrivelse af undervisningsforløb
Herunder vil jeg kort beskrive undervisningsforløbet for 7. kl. Undervisningsforløbene udformet i tabelformat, her er der taget udgangspunkt i den didaktiske relationsmodel, tabellen kan ses for 7/8. kl. i bilag 4.

Uge 1 (2 lektioner). Her vil jeg først og fremmest starte med at introducere eleverne til emnet
”Betingelser for liv” dette vil jeg gøre med et lille oplæg, til dette vil jeg bruge de digitale medier, som fx smartbord. Derefter vil jeg få eleverne til at være proaktive ved at logge ind på biologifaget.dk, med henblik på at få eleverne til at læse noget fagfagligt samt fakta omkring evolution... Køb adgang for at læse mere

Fysiologi og sundhed | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.