Undervisningsforløb om GeoGebra og matrixkode typen QR

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 10
  • 2075
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2012
  • 16-04-2013

Studieprodukt: Undervisningsforløb om GeoGebra og matrixkode typen QR

Studieprodukt i matematik om funktioner - En begyndende forståelse for koordinater via it og leg. Studieprodukt omhandler et undervisningsforløb til en 4. kl. om programmet GeoGebra.

Underviserens kommentar

Godkendt

Indhold

Introduktion til undervisningsforløbet 3
Den didaktiske relationsmodel 3
Læringsforudsætninger 3
Rammefaktorer 4
Mål 4
Matematiske emner 4
Matematiske kompetencer 4
Matematik i anvendelse 5
Matematiske arbejdsmåder 5
Indhold 5
Lektion 1 - Intro til forløb 5
Lektion 2 og 3 - (dobbelt lektion) - Intro til GeoGebra 5
Lektion 4 og 5 - (dobbelt lektion) - Orienteringsløb efter koordinater 6
Lektion 6 - Opsamling 6
Læreprocessen 6
Evaluering 7
It i undervisningen – didaktiske overvejelser 9
Referencer 10

Uddrag

Introduktion til undervisningsforløbet
Inddragelse af it i folkeskolens undervisning er ikke længere noget nyt fænomen. I 1984 blev første skridt taget med tilføjelsen af valgfaget Datalære , og udviklingen har siden da kun gået i én retning – og endda med ganske store skridt.
I starten af året valgte Undervisningsminister, Christine Antorini, at nedsætte en rådgivningsgruppe med fokus på yderligere implementering af it i undervisningen på de danske folkeskoler . Andre tiltag har blandt andet været udviklingen af portalen EMU og it-kørekortet, som i dag er en del af de lærerstuderendes uddannelse. Signalet er altså klart – it skal integreres i nutidens folkeskole og i undervisningen, og vi har derfor valgt dette som vores fagdidaktiske område for dette studieprodukt. Undervisningsforløbet er for 4. kl., strækker sig over 6 lektioner og indebærer anvendelsen med både it-programmet GeoGebra og matrixkode typen QR.

---

Mål
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, i arbejdet med funktioner at:

Matematiske emner
”kende til koordinatsystemet, herunder sammenhængen mellem tal og tegning.”
”arbejde med koordinatsystemet og opnå en begyndende forståelse for sammenhængen mellem tal og geometri”

---

Indhold
Lektion 1 - Intro til forløb
Vi præsenterer formålet med forløbet med udgangspunkt i Danmarkskort-opgaven på side 151 i Arbejdskort - 1B7. Efterfølgende løser eleverne to og to opgaven med myrer på side 153 i samme bog.
Lektion 2 og 3 - (dobbelt lektion) - Intro til GeoGebra... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om GeoGebra og matrixkode typen QR

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Undervisningsforløb om GeoGebra og matrixkode typen QR.