Funktioner og matematisk modellering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 6
  • 1749
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2012
  • 19-02-2015

Studieprodukt: Funktioner og matematisk modellering

Studieprodukt om funktioner og modellering: Modellering - at modellere verden med matematik. Herunder også lukkede og åbne opgaver.

Indeholder eksempler med opgaver til 7.-9. klasse om mobilabonnementer.

Problemformulering

Hvordan kan elever arbejde med modellering i åbne og lukkede opgaver?

Problemstillinger:

• Hvad er modellering?
• Hvad er et undersøgelseslandskab?
• Hvad er åbne og lukkede opgaver?
• Hvad er høje og lave kognitive krav?
• Hvilke kompetencer kommer til udtryk i henholdsvis en lukket og åben opgave?
• Hvordan kommer modelleringskompetencen til udtryk ved arbejde med henholdsvis en lukket og en åben opgave?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Redegørelse
Matematisk modellering
Undersøgelser i matematikundervisningen
Analyse
Opgave: Mobilselskaber og abonnementer
Åben opgave
Lukket opgave
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:

Vi møder matematik overalt i hverdagen. Derfor er det vigtig at eleverne i skolen får kendskab til, hvordan de kan anvende deres viden fra skolen og omsætte denne til hverdagen. I fælles mål står der, at modelleringskompetencen består i, at eleverne skal kunne analysere grundlaget for og egenskaberne ved foreliggende modeller.

Eleverne skal desuden kunne bedømme modellernes rækkevidde og holdbarhed, for herefter at kunne afmatematisere modellen og føre den tilbage til det egentlige problem.

Eleverne skal også kunne udføre aktiv modelbygning og bringe matematik i spil til behandling af anliggender udenfor matematikken selv.

Vi har i denne opgave valgt at fokusere på, hvordan elever kan arbejde med modellering i henholdsvis åbne samt lukkede opgaver... Køb adgang for at læse mere

Funktioner og matematisk modellering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.