Frokostmåltidet i udskolingen | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 11
  • 2310
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2016
  • 26-01-2017

Frokostmåltidet i udskolingen | Studieprodukt

Studieprodukt i madkundskab om frokostmåltidet i udskolingen.

Problemformulering
Hvordan kan der i faget madkundskab sættes fokus på betydningen af frokostmåltidet i en meget aktiv skoledag for en udskolingselev?

Underviserens kommentar

God opgave, der halter på de modeller og bilag som er lagt ved.

Forfatterens kommentar

Bilagene er ikke beregnet til det, som de bruges til i opgaven.

Indhold

Indledning og begrundelse for valg af emne:
Problemformulering:
Metodeafsnit:
Fælles mål i madkundskab ift. madpakken og energiberegning
Inddragelse af kostanbefalinger i undervisningen
Kroppens brændstof
Dannelsesperspektivet i forhold til en udskolingselev.
Undervisningsforløb
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning og begrundelse for valg af emne:
Vi har i denne opgave valgt, at arbejde med fysisk aktive elever i udskolingen, med et fokus mod at finde madkundskabsfagets relevans i forhold til at optimere en sådan elevs hverdag og skoledag. Det vil vi gøre ved at tage udgangspunkt i frokostmåltidet, da det er et både vigtigt og relevant emne i forhold til elevens egen rolle. Elever er i dagens samfund blevet medbestemmende på især hvorledes en madpakke skal sammensættes, og hvad der skal deri. Derfor vil vi gerne undersøge, hvorledes vi kan påvirke denne proces, så eleverne har en optimal viden i forhold til de valg der tages med madpakken, men også har mulighed for at blive inkluderet i den proces gennem erfaringer i madkundskabsundervisningen. Dette kræver både viden og praksiserfaringer, som vi føler der er god mulighed for gennem faget madkundskab.

Metodeafsnit:
For at svare på vores problemformulering vil tage udgangspunkt i fælles mål. Det vil vi gøre for at finde ud af, på hvilken måde man kan gøre emnet om frokostmåltidet relevant i faget madkundskab, og stadig holde fokus på læring og fælles mål.
Derudover vil vi inddrage relevante kostanbefalinger fra Team Danmark og fødevarestyrelsen. Fra fødevarestyrelsen vil vi bruge Gi' madpakken en hånd, som er både relevant og lige til at gå til. Derudover vil vi også inddrage fødevarestyrelsens officielle kostråd, som er en smule sværere og mere dybdegående end Gi' madpakken en hånd. Team Danmarks kostanbefalinger henvender sig mest til de meget aktive elever, som også har sport i deres fritid.
Vi vil dernæst belyse kroppens brændstof i form af fedt, protein og kulhydrater. I den forlængelse vil vi også komme med et eksempel på en opdeling af disse ting i et middagsmåltid til en elev.
Vi vil derudover se på kosten og dens betydning for en elev i udskolingen igennem et dannelsesperspektiv, idet det har stor relevans for elever i udskolingen, der bliver påvirket fra mange forskellige sider. De skal tvinges til at tage stilling til kost, gennem deres aktive hverdag, og får derigennem også et hvis medansvar. Derfor vil vi bruge et dannelsesperspektiv til at redegøre og analysere på, netop hvorfor måltidet har en stor rolle i madkundskab i udskolingen.
Til slut vil vi præsentere en undervisningsplan på 4 lektioner henvendt imod 6-7 klasse i madkundsskabsundervisningen, hvor fokusset er på madpakken og i den forlængelse kostberegning. Her er der taget udgangspunkt i fælles mål med inspiration fra clioonline.dk... Køb adgang for at læse mere

Frokostmåltidet i udskolingen | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.