Friluftslivet | Forløb i Sundhed, Krop og Bevægelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 1. semester
  • Sundhed, krop og bevægelse
  • Godkendt
  • 10
  • 2691
  • PDF
  • 2013
  • 10-04-2014

Friluftslivet | Forløb i Sundhed, Krop og Bevægelse

Denne opgave handler om et forløb om friluftsliv i faget Sundhed, Krop og Bevægelse.

Problemformulering

Målet med denne opgave er et forhøjet brug af friluftslivet og dens aktivitetsmuligheder. Friluftslivet er med til at skabe både fysisk, psykisk og socialt velvære hos det enkelte individ og derfor finder vi bruget af naturen vigtig, og ønsker dermed, at naturen sættes i brug noget oftere.

Først er en indledning som giver overblik over opgavens pointer. Det første afsnit vil sætte fokus på og forklare om selve friluftslivet og alt hvad det indebære, såsom dens udvikling, de sundhedsmæssige præferencer samt den middel/mål.

I det efterfølgende afsnit ønsker vi at skabe forståelse af friluftslivet i forhold til det pædagogiske arbejde, og hvordan de to kombineres. Til sidst vil vi runde af med at forklare om vores aktivitet, altså i dette tilfælde bålet. Opgaven sluttes herefter af med en evaluering.

Underviserens kommentar

Godkendt pil opad

Indhold

Mål og metode med denne opgave 2
Indledning 2
Friluftslivet 3
Friluftslivet udvikling 3
Friluftsliv som middel eller mål? 4
Det pædagogiske friluftsliv 5
Fagligt formål med aktiviteten 6
Målgruppen 7
Empiri, en anden fortælling 7
Evaluering 8
Konklusion 8
Bilag 9
Bilag 1 9
Litteraturliste 9
Web-kilder 9

Uddrag

Indledning
Denne opgave handler om friluftslivet. Da begrebet friluftslivet netop er så bredt og indeholder både en bevægelseskultur i hverdagslivet, et fag eller tema i institutions- og organisationsverdenen samt rummer et samfundsmæssigt perspektiv, bruges denne akkurat også i den pædagogiske verden. Vi har derfor fået tildelt friluftslivet som vores emne for denne opgave. I forlængelse af opgaven har vi dermed også fået tildelt en aktivitet. Denne aktivitet er for vores vedkommende et bål.
Friluftslivet samt vores aktivitet kan have stor betydning for målgruppens (primært SFO-børn) udvikling samt sundhed. Erfaringer viser nøjagtig, at det at være i naturen kan have betydning for menneskers velvære både fysisk, psykisk og socialt. Forskellig forskning viser bl.a. at selv korte ophold i friluftslivet medfører alt lige fra nedsat puls, mindre muskelspændinger, stabilt blodtryk og øget D-vitamin indehold i kroppen. Dog er det ikke kun sundheden, som har fordel ved at opholde sig udendørs, men det viser sig at udendørs aktivitet også hjælper på ting såsom humøret, overskud, velvære og selvtillid. Dermed kan vi altså konstatere, at friluftslivet og naturen bringer store fordele med sig for børn og unges udvikling samt sundhed/velvære.

Friluftslivet
Friluftslivet har eksisteret i mange årtier og det kan, betegnes som et fænomen der er kulturelt bestemt altså bundet med tid og sted.
Friluftslivet kan som sagt ikke afgrænses, da det netop er så bredt og dermed indeholder alt lige fra bevægelseskultur i hverdagslivet, et fag eller tema i institutions- og organisationsverdenen samt rummer et samfundsmæssigt perspektiv. Det opfattes som regel som et socialt og kulturelt fænomen, der refererer om menneskernes måde at bruge og opfatte naturen samt landskaber på. Friluftslivet kan dog også betegnes også som en slags sundhedsbevægelse, altså med skal der... Køb adgang for at læse mere

Friluftslivet | Forløb i Sundhed, Krop og Bevægelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.