Frihed og lighed | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Frihed og lighed | Studieprodukt

Studieprodukt i KLM om frihed og lighed.

Problemformulering
Hvad forstår man ved begreberne lighed og frihed og hvilken betydning har det for skolens virke?

Underviserens kommentar

Han ville gerne have haft flere kilder på. Eller syntes han den var god

Indhold

Problemformulering: 3
Indledning: 3
Lighed mellem mennesker 3
Frihed og hvordan? 4
Den idehistoriske baggrund 5
Opsamling 6
Hvordan påvirker det skolen? 7

Uddrag

Indledning:

”At alle mennesker er skabt lige er ikke selvindlysende og kan ikke bevises… Det er et holdningsspørgsmål og ikke et spørgsmål om sandhed”
Hannah Arendt

Lighed og frihed vejer tungt i den danske kultur. Det er ikke alle lande der på samme vis praktiserer disse begreber og dermed får langt fra alle børn dem ”med i rygsækken”. Det er begreber der har været i voldsom udvikling på verdensplan, ikke mindst henover de sidste 100 år.
Derfor vil vi indlede med en kort gennemgang af begreberne og efterfølgende se på den idehistoriske baggrund for dem. Derefter bliver det aktuelt, at udpensle deres generelle betydning i nutidens samfund, dette med fokus på deres virke i skolen, hvilket for os, vil være det mest relevante aspekt i denne opgave.

Lighed mellem mennesker
Lighed mellem mennesker, er et småvanskeligt begreb at forholde sig til. Hvis man ser på Jean-Jacques Rousseau udlægning, så fortæller han, at vi i den oprindelige naturtilstand er født lige og frie. Hertil kommer det faktum, at vi igennem udviklingen af det civiliserede samfund har skabt rammer, som naturligt modvirker denne ”naturlige lighed og frihed”. Rousseau bebrejder i høj grad ejendomsretten, men også generelle omstændigheder som fx status, løn og herkomst er blevet syndebukke og årsager til at uligheden stiger... Køb adgang for at læse mere

Frihed og lighed | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.