Fortolkning og formidling af historie | Historieeksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 26
  • 5395
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2019
  • 09-01-2020

Eksamensopgave, Undervisningsforløb, Undervisningsplan: Fortolkning og formidling af historie | Historieeksamen

Eksamensopgave i historiefaget på læreruddannelsen om fortolkning og formidling af historie.

Problemstilling

Faglige undersøgelse:
Hvorfor er Antvorskov ved Slagelse historisk interessant?

Didaktiske refleksion:
Hvordan kan læreren relevant anvende et historisk sted til at formidle centrale historiske perioder, begivenheder og personer i en undersøgende og problemorienteret samt kompetenceunderstøttende historieundervisning til mellemtrinnet?

Forfatterens kommentar

Redidaktisering af didaktiske overvejelser

Indhold

Indledning 3
Problemstilling 4
Teori og metode 4
Rammesætning 4
Historiefaglig analyse 5
Klostertiden og troen i Middelalderen 5
Reformationens forudsætninger og indførelsen 7
Kongetiden og Antvorskov 9
Efter Frederik og nutidsvurderinger 10
Kort sammenfatning/konklusion af analysen 11
Emnets legitimitet som undervisningsemne 11
Overordnet plan for forløbet 12
Præsentation af lærermidler 13
Lærermiddel 1 13
Lærermiddel 2 13
Lærermiddel 3 13
Lærermiddel 4 14
Sammenfatning af opgaven 14
Litteraturliste 15
Bilag 1 16
Bilag 2 17
Bilag 3 18
Bilag 4 19
Bilag 5 20
Bilag 6 21
Bilag 7 26
Bilag 8

Uddrag

Indledning
1164 et bemærkelsesværdigt år. Valdemar den Store forærede et stykke jord til Johannitte ordningen og tænkte formentlig ikke mere over det. Hvem skulle også forudsige Antvorskov kloster ville blive det nye magtcentrum og skabe forandringer i Danmarkshistorien. I formålet for historiefaget står der skrevet,

”Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie” og
”Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet”. (EMU, 2019)

Det interessante ved erindringsstedet er, hvordan man gennem tiden har ´”glemt” hvilken historisk betydning den har haft for bl.a. katolicismen, reformationen, samfundet osv. Tiden inden og op til reformationen var en dramatisk periode i Danmarkshistorien. Så mange uenigheder blandt mennesker fandt sted, på grund af en religiøs overbevisning. Det fanger stærkt min interesse at kende til årsager og konsekvenser, som førte til så store forandringer i datidens Danmark.

Jeg vil i min opgave derfor foretage en analyse på, hvorfor og hvordan et magtcentrum som Antvorskov har været i flere forskellige forklædninger gennem tiden og bruge erindringsstedet som et alternativ, der kan styrke elevernes historiske kompetencer i historiebrug og bevidsthed samt skabe forståelse for hvilke brud og kontinuitet i et kronologisk perspektiv. Jeg vil derudover give mit bud på, hvordan man i mellemtrinnet kan arbejde med Antvorskovs historie i et undersøgende og problemorienteret perspektiv. Forløbet vil tage udgangspunkt i fire historiske perioder, som vil uddybes i analysen. Jeg har med disse refleksioner udarbejdet nedenstående problemstilling, som opdeles i en faglig undersøgelse og en didaktisk refleksion.

Teori og metode
Opgaven tager udgangspunkt i tre centrale afsnit, hvor jeg til at starte med vil forklare opgavens rammesætning samt redegøre for det valgte emne. Efterfulgt af en faglig analyse vil jeg redegøre for de fire historiske perioder, som har haft en stor betydning for klosterets identitet og historie.
I det andet afsnit, vil jeg legitimere emnet ved brug af teorier som kan understøtte, at emnet er historisk betydningsfuldt. Dernæst vil jeg præsentere hvilke didaktiske overvejelser jeg har gjort mig, i henhold til undervisningsplanen og valg af faglige tilgange i undervisningen.
I opgavens tredje og sidste del, vil de fire valgte lærermidler blive introduceret, i form af korte beskrivelser af hver enkelt middel... Køb adgang for at læse mere

Fortolkning og formidling af historie | Historieeksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.