Fortid - Nutid - Fremtid | Læremiddelanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed), Historie
  • Godkendt
  • 14
  • 4172
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2021
  • 29-11-2021

Eksamensopgave, Kompetencemålsprøve: Fortid - Nutid - Fremtid | Læremiddelanalyse

Eksamensopgave i Undervisning af tosprogede med læremiddelanalyse. Emnet er fagsproglig progression.

Problemformulering
I hvilket omfang er Gyldendals læremiddel Fortid – Nutid – og Fremtid anvendeligt for tosprogede elevers fagsproglige progression? Og hvordan kan læremidlet redidaktiseres med henblik på at tilgodese tosprogede elevers forudsætninger for læring?

Indhold

1. Indledning 2
1.2 Problemformulering 2
1.2.1 Begrebsafklaring 2
2. Metode 2
2.1 Teori 2
2.2 Afgrænsning 3
3. Præsentation af læremidlet 3
4. Læremiddelanalyse af ”fortid – nutid – fremtid” 3
4.1 Udtrykket og indholdets tilgængelighed 3
4.2 Progression og differentiering 4
4.3 Lærerstøtte, indre sammenhæng og legitimitet 6
5. Analyse af læremidlets stilladsering 6
6. Diskussion 8
7. Handlings- og udviklingsperspektiv 9
8. Konklusion 11
9. Litteratur 11
10. Bilag 12
10.1 Trigger: opdragelse – hvad er det? 12
10.2 Sammenligningsbobler: opdragelse gennem tiderne 13
10.3 Hierarki: bønder, landarbejder, godsejer 13

Uddrag

1. Indledning
Forskning viser, at tosprogede børn klarer sig dårligere i skolen end etnisk danske (Beuchert, Christensen, & Jensen, 2020). Historiefaget er typisk et meget læsetungt fag, og det kan være en udfordring, hvis man i forvejen ikke er helt tryg i sproget. Der er derfor brug for at se på historiefagets læremidler, og vurdere, om tosprogede elever risikerer at blive ekskluderet fra undervisningen eller om de har mulighed for at udvikle deres fagsprog.

2. Metode
Til besvarelse af problemstillingen, tages der afsæt i Mette Vedsgaard Christensen analysekategorier (Christensen, 2017) i analysen af Gyldendals læremiddel Fortid – Nutid – Fremtid (Poulsen, u.d.). Til besvarelse af problemstillingens anden del, tages der udgangspunkt Jennifer Hammonds fem former for planlagt stilladsering (Hammond, 2012) til at analysere og vurdere graden af læremidlets makrostilladsering, med henblik på at redidaktisere læremidlet med fokus på tosprogede elever.

---

2.2 Afgrænsning
Analysen af læremidlet afgrænset til fokus på indledning, Bønderbørn i 1600-tallet, fortid, nutid og diskussion. De øvrige elementer vil ikke vil blive behandlet i opgaven.

---

4. Læremiddelanalyse af ”Fortid – Nutid – Fremtid”
4.1 Udtrykket og indholdets tilgængelighed
I dette afsnit analyseres læremidlets tilgængelighed, dvs. læremidlets struktur, overskuelighed, layout og præsentation af indholdet fra et andetsprogsperspektiv (Christensen, 2017).
Læremidlet er bygget op med en simpel og forholdsvis overskuelig struktur (Poulsen, u.d.). Som titlen demonstrerer, er det kronologisk opbygget, hvilket er typisk for didaktiske læremidler og tekster inden for historiefaget. Kronologien hjælper læseren med at finde rundt i læremidlet, da der ikke springes i forskellige tidsperioder. De enkelte afsnit er indsat i tekstbokse, der tydeligt adskiller opgaverne fra hinanden. At hele læremidlet præsenteres på én gang, kan være en ulempe, da... Køb adgang for at læse mere

Fortid - Nutid - Fremtid | Læremiddelanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.