Forstyrrelser i undervisningen | DPO

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 13
  • 4329
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2018
  • 17-02-2020

Deltagelsespligtopgave: Forstyrrelser i undervisningen | DPO

PL DPO i Almen undervisningskompetence om forstyrrelser i undervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan forstyrrelser i undervisningen håndteres, og hvilken betydning har de forskellige håndteringer for den efterfølgende undervisning?

Med udgangspunkt i teori fra elevens læring og udvikling om anerkendende kommunikation mellem lærer og elev og teori fra almen undervisningskompetence om fokusering i undervisning foretages en undersøgelse af, hvordan forstyrrelser i undervisningen kan håndteres, og hvilken effekt de forskellige håndteringer har på undervisningen efterfølgende. Først redegøres der kort for teorien, der ligger til grund for analysen, dernæst foretages der med udgangspunkt i teorien en analyse af de forstyrrelser, der opstår i undervisningen under observationen og afslutningsvis foretages en diskussion af differentieringen mellem forstyrrelse og registrering.

Underviserens kommentar

Det er en velstruktureret, gennemarbejdet og velskrevet opgave, med et godt underbygget undersøgelsesdesign. Jeg mangler dog lidt dybde i analysen, hvor jeg tænker, at du måske med inddragelse af lidt mere teori, kunne være godt lidt mere i dybden med analysen og måske have peget på nye forståelser og handlemuligheder.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Undersøgelsens genstandsfelt 4
Indsamlet empiri 4
Kritik af undersøgelsesmetode 7
Teori 7
Analyse 8
Konklusion 10
Citerede værker 12

Uddrag

Indledning
Der er enighed om, at forstyrrelser i undervisningen skal holdes på et minimum, for at eleverne får det maksimale ud af læringssituationen. Alligevel oplevede jeg gennem kollegaer, at der ofte fra forældrenes side var klager over støjniveauet i klasserne. Og særligt den klasse, der er genstandsfelt for undersøgelsen i opgaven, har der været fokus på på den skole, jeg arbejder på. Det er en klasse, der har oplevet mange skift dels i elever og dels i de lærere, der har undervist dem. Deres klasselærer har fungeret som fast tilknyttet lærer til dem siden 3. klasse, hvor de første gang blev samlet i én klasse efter en aldersintegreret indskoling. At der var så meget fokus på at holde støjniveauet nede i denne klasse, gjorde klassen til et oplagt valg til undersøgelse i forhold til forstyrrelser i undervisning. Dette kan lede videre til på sigt at kunne forholde sig handleperspektivisk til forstyrrelser i undervisningen og derved se på, hvilken type håndtering af forstyrrelser, der viser sig mest gavnlig for undervisningssituationen. Empirien er begrænset til en enkelt klasse grundet denne opgaves omfang... Køb adgang for at læse mere

Forstyrrelser i undervisningen | DPO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.