Forstyrrelser i klasserummet | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 12
  • 3676
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2021
  • 20-05-2021

Praktikopgave niveau 1: Forstyrrelser i klasserummet | Praktikopgave

LUO Praktik
Praktikopgave til praktikniveau 1 om relationsarbejde og forstyrrelser i klasserummet.

Problemformulering
Hvordan kan vi gennem relationsarbejde med en elev i 5. klasse formindske forstyrrelser i undervisningen som nedladende sprogbrug og uro, og dermed skabe et positivt og trygt læringsmiljø for alle elever i klassen?

Underviserens kommentar

Vi skrev denne opgave to sammen, hvoraf jeg fik 12 og min makker fik 7. Karakteren differentieres pga. vores mundtlige forsvarelse af opgaven, hvor vi også var inde sammen men så blev vurderet forskelligt.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Case 3
Empiri og metode 3
Teori 4
Analyse 7
Handletiltag 9
Konklusion 10
Referencer 12

Uddrag

Indledning
Det er ingen hemmelighed, at lærergerningen er svær og mødt af mange udfordringer. Det er et fag, hvor man hver eneste dag skal tage vare på mange individer, som hver har deres bagage. Alle mennesker er unikke, hvilket er berigende men også medvirkende til at gøre lærergerningen endnu mere udfordrende.
Ikke desto mindre skal læreren kunne agere og handle, når alskens udfordringer opstår.
For at kunne forebygge og klare udfordringerne kræver det en god relation mellem lærer og elev. Relationskompetence er altafgørende for et godt og trygt miljø i klassen og dermed også for læringsmiljøet.

I denne opgave vil vi undersøge hvad godt relationsarbejde er, og hvordan man bruger det i praksis. Samt hvordan en relation med en enkelt elev kan påvirke klassen som helhed. Derudover vil vi gerne kigge på, hvad der kan ligge bag en elevs handlinger for at kunne gennemskue elevens intentioner. Alt dette vil vi gøre ud fra Louise Klinge (ph.d i læreres relationskompetence) og hendes tre kendetegn for god relationskompetence, og ud fra Jan Tønnesvang (professor i psykologi) og hans teorier om ''psykologisk ilt'' og vitalisering.
Dette kommer af vores nysgerrighed på, hvordan man som lærer håndterer en elev, der sidder fast i samme negative mønster. Et mønster med behov for at afbryde og et behov for at udtrykke sig nedladende om og til sine omgivelser, og et mønster som går ud over hele klassen. På den baggrund har vi formuleret nedenstående problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Forstyrrelser i klasserummet | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.