Formålet med skolen ved Klafki og Qvortrup

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 15
  • 4504
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2012
  • 04-12-2012

Eksamensopgave: Formålet med skolen ved Klafki og Qvortrup

Opgaven beskæftiger sig med hvordan man planlægger, tilrettelægger og evaluerer den gode undervisning, med brug af Lars Qvortrups syn på viden og Klafkis dannelsessyn.

Endvidere benytter jeg Hiim og Hippe til at strukturere opgaven og Cooperative learning til at udføre undervisningen.

Underviserens kommentar

Den var fyldestgørende og at jeg havde fanget essensen i Qvortrups vidensbegreb plus Klafkis dannelsesbegreb og at jeg formåede at gøre det praktisk.

Forfatterens kommentar

Bilagene er ikke med i dokumentet.

Indhold

INDLEDNING 2
METODE 2
PLANLÆGNING 3
HVAD ER GOD UNDERVISNING? 3
FORMÅLET MED SKOLEN 3
Dannelse ved Wolfgang Klafki 3
Viden- og kundskabsorientering ved Lars Qvortrup 4
Den gode undervisning ved Hilbert Meyer 5
Socialkonstruktivismen ved Vygotsky 6
Hvordan ”gør” jeg undervisningen god? 7
HELHEDSMODELLEN 7
Læringsforudsætninger 7
Rammefaktorer 8
Indhold 8
Mål 8
Læreprocessen 9
Hvordan vil vi evaluere? 9
KONKLUDERENDE REFLEKSION 10
Kommunikation 10
Samarbejde 10
Tiden 11
3 CL-strukturer 11
HAR DE LÆRT NOGET OM EMNET? 12
HVORDAN FUNGEREDE EVALUERINGEN? 12
HAR VI FORETAGET GOD UNDERVISNING? 12
FREMTIDSSYN 13
LITTERATURLISTE 14
PROBLEMSTILLINGER TIL MUNDTLIG EKSAMEN 15

Uddrag

Indledning
Mit praktikforløb foregik på X skole i 8.D i faget samfundsfag. Mit forløb som denne opgave tager udgangspunkt i, strækker sig over 5 lektioner, som jeg har taget fra min fleksible praktikperiode.
Jeg har været i praktik med X og X og dele af opgaven vil derfor være skrevet sammen, og dele af opgaven er skrevet på samme grundlag. Vi har planlagt, undervist og evalueret sammen, men vi kommer alle tre med forskellige syn på den gode undervisning og lægger vægt på forskellige dele af teorien.

Metode
Første del af opgaven beskæftiger sig med planlægning af undervisningen, her vil jeg komme ind på, hvad jeg som lærerstuderende mener er god undervisning, i opgaven vil jeg herefter forklare på hvilken baggrund, jeg vælger at planlægge min undervisning og hvorfra min forestilling om den gode undervisning stammer. Jeg benytter fem teoretikere til at belyse min opgave, herunder: Wolfgang Klafki, Lars Qvortrup, Hilbert Meyer, Lev Vygotsky og Kagan Spencer. Disse skal fungere som principper for min undervisning, og som begrundelse for at jeg gør som jeg gør i planlægning og undervisning. Jeg benytter disse fem fordi, de tilsammen giver et bredt billede på den gode undervisning.
Derudover har jeg i dette afsnit, i samarbejde med mine medpraktikanter, benyttet Hiim og Hippes helhedsmodel til at strukturere undervisningen og til at klargøre, hvilke tanker der ligger bag undervisningens struktur.
Sidste del af opgaven er Evaluerings og refleksionsfasen, hvor jeg i samarbejde med mine medpraktikanter har reflekteret over vores undervisning, i forhold til de mål vi havde sat os for undervisningen.
Jeg har valgt at lægge min undervisning fra praktikken ind som bilag nr. 8, som jeg flere gange vil referere til. Her har vi brugt en planlægningsstruktur fra bogen ”Lesson planning” af Graham Butt, hvor vi opridser aktiviteterne i undervisningen og målet med den enkelte aktivitet. Vi har valgt at benytte Cooperative learning(CL) som gennemgående struktur og inspiration for vores undervisning... Køb adgang for at læse mere

Formålet med skolen ved Klafki og Qvortrup

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.