Forebyggelse mod mobning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 4
  • 1525
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2017
  • 19-09-2019

Deltagelsespligtopgave: Forebyggelse mod mobning

PL1 Deltagelsespligtopgave (DPO) i Elevens læring og udvikling om forebyggelse af mobning.

Problemformulering
Hvordan kan forskningsgruppen eXbus bidrage til lærerens forebyggelse mod mobning?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Introduktion
Analyse
Diskussion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Selvom der gennem tiden er kommet mere fokus på mobning, er det stadig et udbredt problem - særligt i den danske folkeskole, hvor 7-13% bliver mobbet hver dag. Hvad er det der mislykkes ude i skolerne? Kan mobning aldrig kommes til livs? Mobning giver dårlig trivsel og har en negativ indflydelse på helbred og udvikling. Læreren har derfor et kæmpe ansvar. Men hvilke muligheder har læreren for forebyggelse og håndtering af mobning? Og hvordan kan ny forskning og viden bidrage til dette? Denne problemstilling relaterer til målparene:

7. Attribuering, herunder viden om sociale problemer, konflikthåndtering og mobning + anvende kommunikative rammesætninger og metoder, så konflikter, sociale problemer og mobning bliver udgangspunkt for positive reformuleringer

8. Inklusion og individualiserings- og socialiseringsprocesser, herunder diversitet og marginalisering + lede, så inklusion og socialiseringsprocesser optimeres samtidig med, at den enkelte elevs udvikling understøttes.

Introduktion
Jeg vil starte med at præsentere forskningsgruppen eXbus' forståelse af mobning, herunder centrale fokuspunkter; social eksklusionsangst, foragt- og værdighedsproduktion, med udgangspunkt i Dorte Marie Søndergaard, professor i socialpsykologi. Derefter vil jeg diskutere hvad denne viden kan bidrage med til lærerens forebyggelse af mobning.

Analyse
Tidligere mobbeforskning har haft et særligt individorienteret fokus, der har taget udgangspunkt i... Køb adgang for at læse mere

Forebyggelse mod mobning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.