Forebyggelse af udadreagerende arbejde gennem kommunikation og relation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 4. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 14
  • 3816
  • PDF
  • Professionshøjskolen VIA University College
  • 2022
  • 27-06-2022

Præsentationsportfolio: Forebyggelse af udadreagerende arbejde gennem kommunikation og relation

SK3 - 2. Praktikopgave.

Problemformulering
Hvordan kan man forebygge udadreagerende adfærd hos udviklingshæmmede med nonverbal kommunikation og relationsdannelse på de mindste områder?

Indhold

Indledning: 2
Præsentationsportfoliens opbygning 3
videns og færdighedsmål 3 3
teori 4
hvad er udadreagerende adfærd? 4
Gentle teaching 4
praktikfortælling og analyse 4
videns og færdighedsmål 1 6
teori 6
Affektiv afsteming 6
det fælles tredje 7
Praktik fortælling og analyse 7
teori 8
livskvalitet og selvbestemmelse 8
2. praktik fortælling og analyse 8
Videns og færdighedsmål 2: 9
Teori 10
flow - modellen 10
praksis fortælling og analyse 10
litteraturliste 12

Uddrag

TEORI
HVAD ER UDADREAGERENDE ADFÆRD?
Begrebet ”udadreagerende adfærd” dækker forskellige typer af adfærd som opleves som aggressiv eller voldsom, det er enten rettet mod andre personer eller fysiske genstande. Udadreagerende adfærd/problemskadende adfærd kan komme til udtryk som råben, skrigen, spyt, eller voldeligt adfærd som spark, slå, bide og skaber problemer for personerne i omgivelserne (Elvén, 2010).
Borgers udadreagerende adfærd kan skyldes forskellige årsager som i dette tilfælde manglende behov, nærhed og opmærksomhed fra personale. Hos udviklingshæmning kan der være tale om at trække sig eller flygte fra en krævende situation, krav til borger og udtrækning af frustration. Det er tale om stress og angst hos borger i form af, hvordan de skal håndtere situationen.
Der er også borgerrelaterede faktorer når det kommer til udadreagerende adfærd, den psykiske og emotionelle tilstand har stor betydning for borgers udfordringer når de optræder udadreagerende. Nedsat psykisk trivsel øger risiko for angst, humørsvingnier og frustration som er advarselstegn for udadreagerende adfærd (Røgeskov et al., 2018).

GENTLE TEACHING
Filosofien ”Gentle teaching” arbejder ud fra tre grundprincipper tryghed, accept og tilknytning mellem personale og borger. Under udadreagerende adfærd skal man stille spørgsmål til, hvad der har forstyrret borgeren til at reagere udadreagerende (Røgeskov et al., 2018).
Det er vigtigt at forstå årsagen for at reducere det udadreagerende adfærd. Der skal foretages en... Køb adgang for at læse mere

Forebyggelse af udadreagerende arbejde gennem kommunikation og relation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.