Folkeskolens demokratiske dannelsesopgave | AD/KLM | LG2 | PL | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Folkeskolens demokratiske dannelsesopgave | AD/KLM | LG2 | PL | Synopsis

Synopsis til LG2 (AD/KLM) om folkeskolens demokratiske dannelsesopgave.

Problemformulering
Hvordan kan folkeskolen arbejde for, at alle børn dannes til demokratiske medborgere, så de aktivt kan være en del af fællesskabet i et demokratisk samfund?

Indhold

Problemstilling 3
Problemformulering 3
Begrebsafklaring 3
Grundtvigs skolesyn 4
Nutidens folkeskole 4
Demokratisk dannelse 5
Wolfgang Klafkis dannelsesteorier 5
Medborgerskab 6
Afrunding 7
Håndteringsmuligheder: 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Problemstilling
Folkeskolen er en samfundsmæssig institution der bygger på et fællesskab, hvor der deles fælles normer, traditioner og værdier. Det er et fællesskab, der udvikler eleverne på både det personlige og faglige plan.
Der er i de seneste årtier kommet et øget fokus på målstyring. Her måles og vejes elevernes kompetencer og evner, så lærerne kan følge deres udviklinger gennem bla. test og udarbejde mål. Det øgede fokus på målstyringen gør at man kan frygte at lærerens dannelsesarbejde påvirkes
(Rønholt, 2014), og at tiden til dannelsesarbejdet, som omhandler elevernes personlige og menneskelige egenskaber og kompetencer, bliver mindsket.
Ifl. Formålsparagraf §1, stk. 3. står der beskrevet at ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati” (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen §1, stk. 3). hvilket betyder at skolen har til opgave at danne alle eleverne, så de er forberedte på at komme ud i et demokratisk samfund, som selvstændige, aktivt handlende, ansvarlige og deltagende medborgere.
Jeg er derfor interesseret i at undersøge, hvordan folkeskolen arbejder for at alle elever bliver dannet til demokratiske medborgere, og bliver en del af samfundets fællesskab. Samt hvilke udfordringer læreren kan møde i sin dannelsesopgave... Køb adgang for at læse mere

Folkeskolens demokratiske dannelsesopgave | AD/KLM | LG2 | PL | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.