Folkeskolen i det senmoderne samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • 18
  • 5982
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 08-10-2002

Eksamensopgave: Folkeskolen i det senmoderne samfund

Eksamensopgave vurderet til et 10-tal i samlet bedømmelse, og et 11-tal i den skriftelige form alene.

Problemformulering:
Hvad er det for en skole det senmoderne samfund har brug for, hvad er skolens rolle i forbindelse med socialisationsprocessen og hvordan kan den danske folkeskole leve op til disse krav?.

Indhold

Indledning
Socialisationen
Pierre Bourdieu & habitus
Det senmoderne samfund
Skolens og lærerens rolle
Folkeskolen i det ny årtusinde
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Vi lever i et samfund der er i forandring på mange punkter. Udviklingen går stærkt og der stilles stadigt større krav til den enkelte, både på det faglige/uddannelsesmæssige, men også på det personlige plan ses der i disse år en, nærmest eksponentiel, stigning i samfundets forventninger til de unges kompetencer. Der efterlyses ofte en større grad af individualisme, samtidig med den enkelte skal være en god samarbejdspartner eller ?teamplayer? om man vil. Desuden er der på grund af det senmoderne samfunds hastige udvikling fra mange virksomheders side, ytret ønske om en høj grad af omstillingsparathed hos de unge.
Disse nye krav stiller selvsagt også nye forventninger til folkeskolen fra samfundets side. Folkeskolen og lærernes opgave er vel netop at give eleverne de bedst mulige forudsætninger til at begå sig i det samfund de er en del af og dette indebærer ikke kun en stor faglig indsigt, men også en ?uddannelse? i hvordan man som individ forholder sig til sine medmennesker og begår sig blandt disse. Sidstnævnte er noget vi lærere kun til dels har indflydelse på, da eleverne udvikler deres sociale kompetencer gennem socialisationsprocesser, hvori vi kun er en del af brikkerne i det samlede puslespil.
Spørgsmålet er nu hvad det er for en skole samfundet har brug for, hvis alle disse ønsker skal indfries og hvad lærerens rolle bliver i denne sammenhæng?. Skal skolen indrette sig efter samfundet eller omvendt?. Disse spørgsmål er bare få af en uendelig række af lignende omkring dette emne, der da også har været grundlag for megen debat de seneste år. I denne opgave vil jeg se på nogle af elementerne i denne diskussion og min problemformulering lyder derfor som følger:... Køb adgang for at læse mere

Folkeskolen i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.