Udprøvning om folkeskolens formål

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Lokalt udarbejdet PL modul
  • Ingen givet
  • 12
  • 3170
  • PDF
  • 2018
  • 24-05-2018

Modulopgave: Udprøvning om folkeskolens formål

Udprøvning i Pædagogik, dannelse og praksis – et lokalt udarbejdet modul.

Omhandler folkeskolens formål gennem tiden.

Problemformulering
Hvad er formålet med folkeskolen i fortid, nutid og fremtid?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Afgrænsning 1
Metode 1
Almueskolen 2
Overordnet om almueskolen 2
Lærerne i almueskolen 2
1900-tallet 3
Folkeskolens formål og struktur gennem tiden 4
Mellemkrigstiden og 1937-loven 4
Folkeskoleloven 1958 og den blå betænkning 4
Folkeskoleloven 1975 5
Folkeskoleloven 1993 5
Det 21. århundrede 5
Dannelse eller uddannelse? 6
Fremme forskelligheden i folkeskolen 6
Mere disciplin i skolen 7
Konklusion 8
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at fokusere på folkeskolens formål i fortid, nutid og fremtid, fordi vi synes det er et relevant emne for os som nye lærerstuderende, at komme ind og undersøge og reflektere over.
Fordi vi lever i et evigt skiftende samfund, er det relevant at undersøge hvordan fortidens
folkeskole har påvirket nutidens folkeskole, og dermed have en god baggrundsviden for at
reflektere over hvordan fremtidens folkeskole kunne komme til at se ud. Det er især relevant, fordi vi uddanner os efter hvordan folkeskolen er nu, men kommer til at undervise i en fremtidig skole.

Afgrænsning
I vores opgave har vi valgt at afgrænse emnet til at fokusere på almueskolen og dens historie, da vi på den måde kan skabe os et billede af hvilket grundlag den første folkeskole blev bygget på.
Vi vil også fokusere på hvordan folkeskolens lov, formål og struktur har ændret sig fra dens start i 1900-tallet, til nu. Vi vil også bese den danske folkeskole i et globalt perspektiv og dermed få en ide om hvordan den muligvis kan udvikle sig for at følge med i den globale konkurrence.

Metode
For at kunne svare bedst muligt på vores problemformulering, har vi valgt at opdele vores opgave i en redegørelse, der overordnet forklarer om almueskolen samt lærerne deri, og ender ud i hvordan almueskolen bliver til folkeskolen. Derefter vil vi undersøge folkeskolens formål og struktur op gennem tiden. Sidst vil vi diskutere hvordan den nuværende danske folkeskole virker til at udvikle sig i retning af et mere striks skolesystem, og om det overhovedet er en god ting... Køb adgang for at læse mere

Udprøvning om folkeskolens formål

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.