Fødevarebevidsthed i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 23
  • 5790
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2020
  • 06-10-2020

Modulopgave, Undervisningsplan: Fødevarebevidsthed i madkundskab

Afsluttende modulopgave – modul 2 – Fødevarer og kritisk stillingtagen.
Om kyllingekød – i et fagfagligt og metafagligt perspektiv

Problemformulering
Hvordan kan man undervise elever i kyllingekød?

Underviserens kommentar

Højt akademisk niveau, gennemarbejdet, gode referencer, spændende at inddrage æstetisk læring.

Indhold

1.0 Introduktion til opgaven 3
2.0 Fagfaglig redegørelse 3
2.1 Danskernes forbrug af kyllingekød 3
2.2 Produktionsforhold 4
2.2.1 Kyllingeopdræt - konventionel kylling 4
2.2.2 Kyllingeopdræt - økologisk kylling 5
2.3 Kyllingekød i et ernæringsperspektiv 6
2.3.1 Energigivende næringsstoffer 6
2.3.2 Ikke energigivende næringsstoffer 7
2.3.3 Opsummering af fordele og ulemper ved at spise kylling 8
2.4 Fysisk/kemiske reaktioner 9
2.4.1 Modning af kyllingekød 9
2.4.2 Tilberedning 10
2.5 Hygiejniske forholdsregler og bakterier i kyllingekød 10
2.5.1 Campylobacter bakterier 10
2.5.2 E-coli bakterier og ESBL enzymer 11
3.0 Metafaglig begrebsafklaring 12
3.1 Æstetiske læreprocesser 12
3.2 Det brede kvalitetsbegreb 13
4.0 Præsentation af undervisningsplan 13
4.1 Undervisningsplan 14
5.0 Analyse 16
5.1 Ekskursion som første møde med råvaren 16
5.2 At arbejde med den hele råvare 17
6.0 Idéer til videre arbejde 18
7.0 Litteraturliste 19
Bøger 19
Artikler og e-publikationer 20
Hjemmesider 21

Uddrag

1.0 Introduktion til opgaven
Under overskriften “fødevarebevidsthed og madvalg” har denne opgave til formål at gå i dybden med en udvalgt fødevaregruppe - i dette tilfælde kyllingekød.

Opgavens redegørende afsnit består af to dele. Dels en fagfaglig redegørelse, hvor vi blandt andet beskæftiger os med fødevaregruppens produktionscyklus samt ernæringsmæssige og fysisk/kemiske egenskaber. Dels en metafaglig redegørelse, hvor vi vil berøre æstetiske læreprocesser og det brede kvalitetsbegreb - begreber som begge vil indgå som en del af vores analyse. Denne todeling af redegørelsen er blevet valgt ud fra en idé om at vi som lærere nødvendigvis både må tilegne os en fagfaglig viden om emnet for at kunne støtte elevernes læring bedst muligt, men samtidig også har brug for et metafagligt begrebsapparat for at kunne planlægge og gennemføre meningsfuld undervisning.

Med udgangspunkt i vores undervisningsplan lavet til 7. årgang, vil vi i vores analyse forklare de refleksioner som ligger til grund for valget af undervisningens indhold og aktiviteter.

---

4.0 Præsentation af undervisningsplan
Empirien til denne opgave består af en undervisningsplan formuleret for en klasse på 7. årgang. Undervisningsplanen er tænkt som et udsnit af et længere forløb med fokus på produktionsforhold og madspild. Denne del af forløbet har fokus på produktion og tilberedning af kyllingekød, og eleverne vil i de indledende timer arbejde med æstetiske læreprocesser hvor sansning og oplevelser er i centrum. Disse timer er tænkt som værende nogle lystbetonede, interesse- og selvtillidsskabende oplevelser for eleverne, som senere i ...

---


5.0 Analyse
I dette afsnit vil vi gennemgå de refleksioner vi har gjort os i forbindelse med udformningen af ovenstående undervisningsplan. Vi vil forklare valget af aktiviteter i undervisningen, og særligt fokusere på de didaktiske og klasseledelsesmæssige aspekter, samt uddybe hvorledes valget af didaktisk indhold også kan have relationspædagogiske mål... Køb adgang for at læse mere

Fødevarebevidsthed i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.