Flersprogede elever i matematik-undervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Underviser Folkeskolen
  • Andet
  • Godkendt
  • 15
  • 3939
  • PDF
  • 2023
  • 24-08-2023

Flersprogede elever i matematik-undervisningen

Opgave fra en Pædagogisk diplomuddannelse (PD) som matematikvejleder.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som matematikvejleder redidaktisere en matematikundervisning, så den bliver in-kluderende for flersprogede elever, så den til gavn for hele klassen vil kunne tilgodese deres sproglige og matematiske udvikling.

Indhold

Indledning 2
Case 2
Problemformulering 4
Metode 4
Teori 4
Jim Cummins 4
Hverdagssprog vs. Akademisk sprog 5
Gibbons 6
Det tænkende klasserum 7
Det matematiske sprog og hverdagssproget 7
Beverly Derewiankas 8
Matematiske tekster 9
Analyse 10
Indsats 11
Konklusion 12
Perspektivering 13
Bibliografi 14

Uddrag

Metode
Denne opgave tager udgangspunkt i den øgede diversitet i skolen og den stigende gruppe af flersprogede elever, som kræver tilpasset undervisning, der må tage højde for forskellige sproglige og matematiske niveauer. For at belyse problemstillingen vil jeg lave en kvalitativ undersøgelse, hvor der bliver indsamlet empiri gennem observation af undervisningen og samtaler med elev, for derefter at analysere og fortolke empirien ud fra forskellige teorier. Opgaven vil fortrinsvis behandle den mundtlige dimension af matematikundervisningen.

Teoridelen bliver opdelt i beskrivelse af teorierne fra Cummins, Gibbons, Derewiankas og Peter Liljedahl. Derudover belyser jeg, hvordan hverdagssproget har indflydelse på det matematiske fag-sprog, så jeg kan analysere, hvordan jeg kan redidaktisere undervisningen, der ikke kun er til gavn for de tosprogede elever, men for hele klassen.

- - -

Det tænkende klasserum
Peter Liljedahl arbejder ud fra 14 praksisser, der også vil kunne have interesse for undervisningen af de tosprogede. Her vil jeg kort beskrive nogle af praksisserne.

Opgaverne i det tænkende klasserum (BTC) har forskellige udgangspunkter, hvor grublere er med til at motivere elevgruppen til at tænke og bruge deres intuition. De virkelighedsnære opgaver er ikke kun baseret på hverdags ting, men på en virkelighed, som eleverne kan relatere til i forhold til deres eget liv. Opgaverne rummer stort potentiale for differentiering, fordi det er... Køb adgang for at læse mere

Flersprogede elever i matematik-undervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.