Finanskrisen og Danmarks økonomiske politik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 11
  • 4212
  • PDF
  • Andet
  • 2015
  • 07-04-2015

Eksamensopgave: Finanskrisen og Danmarks økonomiske politik

Opgaven er skrevet i forbindelse med eksamen 2015 i samfundsfag.

Opgaven består af to dele - en samfundsfaglig analyse og en didaktisk overvejelses del.

Den besvarer hvorledes den globale finanskrise har haft indflydelse på Danmarks økonomiske politik og hvordan jeg ville tilrettelægge et forløb i nationaløkonomi udfra min professionelle viden. Der inddrages de økonomiske skoler, konjunkturer og en analyse af de forskellige regeringers reformeringer op til, under og efter finanskrisen.

Problemformulering
Hvilke betydning har den enogtyvende århundredes finanskrise haft på Danmarks økonomiske politik? Og hvordan planlægger jeg som kommende samfundsfags lærer, et undervisningsforløb, som gør det muligt for eleverne at opnå en sammenhængsforståelse for nationaløkonomi og det samfund som eleverne er en del af?

Underviserens kommentar

En stærk faglig opgave - men der manglede tydelighed om hvordan jeg ville få formidlet det til elever i 8.-9. klasse.

Forfatterens kommentar

Man kan med fordel ændre den didaktiske del, som tager afsæt udfra hiim og hippes didaktiske model, til en læringsmålstyret tilgang til undervisningen - som er det som efterspørges i folkeskolen.

Indhold

Forside s. 1
Indholdsfortegnelse s. 2
1. Indledning s. 3
2. Problemformulering s. 3
3. Læsevejledning s. 3
4. Samfundsfaglig analyse s. 3
4.1 Finanskrisens baggrund s. 3
4.2 Danmarks økonomiske politik under VK-regeringen s. 4
4.3 Ny regering – nye reformer s. 6
5. Konklusion s. 7
6. Didaktiske overvejelser til undervisningsforløb i samfundsfag s. 7
6.2 Mål s. 8
6.3 Læringsforudsætninger s. 8
6.4 Læreproces s. 9
6.5 Indhold s. 10
6.6 Rammefaktorer s. 10
6.7 Vurdering/evaluering s. 11
7. Litteraturliste s. 11
7.1 Bøger s. 11
7.2 Internetsider s. 12

Uddrag

3. Læsevejledning
For at komme nærmere et svar på min problemformulering, ser jeg det hensigtsmæssigt at redegøre for finanskrisens baggrund, med inddragelse af den amerikanske boligboble.

Jeg vil herefter på baggrund af den neoklassiske og keynesianske økonomiske skole, analysere de danske økonomiske politiske principper optil og under finanskrisen, med inddragelse af økonomiske teorier og bogen af Christian Sørensen, Finanskrisen. Der vil herunder blive inddraget uddrag fra VK-regeringens 2015-plan og et tilbageblik på den nuværende SR-regering reformering, med inddragelse af Ove K. Pedersens bog, Konkurrencestaten.

Afslutningsvis vil der ud fra Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel, blive givet en begrundet planlægning af, på baggrund af pædagogiske teorier og kognitive læringsteorier, et undervisningsforløb i 9. klasse om velfærdsstaten med særligt fokus på den årlige finanslov... Køb adgang for at læse mere

Finanskrisen og Danmarks økonomiske politik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.