Filosofisk samtale med børn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik (Kristendomskundskab/religion, Pædagogik, Almen didaktik, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed))
  • Godkendt
  • 17
  • 5186
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2013
  • 30-04-2013

Filosofisk samtale med børn

Praktik/årsopgave i didaktik, pædagogik og kristendomskundskab. En faglig-pædagogisk opgave.

Opgaven er en praktik/årsopgave der omhandler hvordan en filosofisk samtale kan være en dannelsesproces til at danne eleverne til borgere i et demokratisk samfund. En filosofisk samtale med eleverne kan virke som et vanskeligt emne og det var egentlig også min holdning inden jeg selv afprøvede det i praksis med en 4.klasse på praktikskolen.

Problemformulering
Hvordan kan en filosofisk samtale med børn på mellemtrinnet, være med til at danne eleverne til borgere i et demokratisk samfund?

Indhold

Indledning s.3
Observation af filosofisk samtale med 4.klasse s.4-5
Metodevalg s.5-6
Hvorfor filosofisk undervisning i kristendomsundervisning? s.6-8
Analyse af filosofisk samtale med 4.klasse s.8-13
Diskussion s.13-14
Konklusion s.14-15
Litteraturliste s.16
Bilag 1, vores eget undervisningsforløb s.17
Bilag 2, udleveret ark om samtalens regler s.18

Uddrag

Som det første i opgaven vil jeg fortælle om de observationer jeg gjorde mig i undervisningen, som virker mest relevante for denne opgave.
Jeg har valgt inden analysen at lave et afsnit om hvorfor livfilosofisk undervisning kan være så relevant og lærerig hvis du arbejder med den på en god og struktureret måde. Dette har jeg valgt, fordi jeg synes det var vigtigt inden analysen, at arbejde med et grundlag for hvorfor og hvordan en filosofisk samtale kan være med til at danne eleverne til borgere i et demokratisk samfund.
Efter analysen diskuterer jeg hvorfor jeg mener, at undervisningen var så vellykket samt hvad der kunne have været bedre.
Som det sidste forsøger jeg kort at konkludere på hvordan filosofi med børn kan være dannende, samt hvorfor jeg mener at undervisningen blev så god og konstruktiv som den gjorde... Køb adgang for at læse mere

Filosofisk samtale med børn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.