Filosofi med børn | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Ingen givet
  • 8
  • 1641
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2011
  • 15-11-2012

Filosofi med børn | Synopsis

Synopsis i kristendom med temaet filosofi og etik.

Opgaven handler om at arbejde med filosofi i de yngste klasser.

Problemformulering
Hvilke overvejelser skal man som lærer gøre sig når man skal filosofere med elever i indskolingen og hvordan kan man arbejde med filosofiske spørgsmål?

Indhold

Problemstilling 2
Filosofi med børn 2
Martens fem metoder 3
Hvorfor filosofi i kristendomsundervisningen? 5
Filosofiske samtaler, hvordan? 6
Litteraturliste

Uddrag

Filosofi med børn

”Filosofi med børn” må ikke forveksles med ”filosoffer for børn”. Som lærer skal man altså ikke undervise eleverne i Løgstrup eller Platon, men i stedet lære dem at tænke. Matthew Lipman var den første til at introducere filosofi med børn. Han troede på at børn allerede i en tidlig alder var i stand til at tænke abstrakt og at man ved at lære børn at filosofere tidlige kunne forbedre denne evne betydeligt.

I Faghæftet for kristendomskundskab bruges begrebet livsfilosofi. Målet med denne type filosofi er at ”få børnene til at forholde sig til og reflektere over deres liv og de store spørgsmål i tilværelsen”. Det er en måde hvorpå man kan forholde sig til begreber der er svære at forstå og kontrollere, f.eks. angst, glæde, død osv. Livsfilosofien fokuserer på menneskets forsøg på at skabe mening i tilværelsen. Lipmans mål med filosofi med børn hørte til den mere traditionelle filosofi, hvor det handler om at udvikle børns evne til at argumentere logisk og hvor man også inddrager historiske og metodiske perspektiver.

Martens fem metoder

Ekkehard Martens er en tysk filosof med speciale i filosofdidaktik. Martens gør brug af både den traditionelle filosofi og livsfilosofi indenfor hans metoder til filosofi med børn.

Han ser filosofi som en fælles orientering i tænkningen for børn og voksne og stiller filosofi... Køb adgang for at læse mere

Filosofi med børn | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.