Filosofi med børn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 9
  • 2375
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2019
  • 26-05-2021

Modulopgave, Eksamensopgave, Undervisningsforløb, Undervisningsplan: Filosofi med børn

Modulgennemførelsesopgave i kristendomskundskab/religion om filosofi med børn.

Problemformulering
Hvilke overvejelser skal man som lærer gøre sig, når man skal filosofere med elever i indskolingen og hvilke udfordringer kan der forekomme når man arbejder med filosofi med børn?

Forfatterens kommentar

Den skal være mere uddybende.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Læsevejledning 2
Teori 2
Ekkehard Martens fem metoder 2
Den begrebs analytiske metode 3
Den fænomenologiske metode 3
Den hermeneutiske metode 3
Den dialektiske metode 3
Den spekulative metode 3
Lommefilosoffen 3
Analyse 4
Konklusion 6
Bibliografi 7
Bilag 8

Uddrag

Indledning
I fællesmålene for kristendomskundskab i folkeskolen bruges begrebet livsfilosofi. Livsfilosofi har fokus på menneskets forsøg på at finde og skabe mening i livet. Målet med denne type filosofi er, at få børnene til at forholde sig til og reflektere over deres liv og de store spørgsmål i livet. (eksistensen, 2009)
At filosofere med børn er en dialogisk undervisningsmetode til at lære børn, at argumentere for og forholde sig til deres synspunkter, formulere deres tanker og tænke dybere over tilværelsen.
Når man som folkeskolelærer i indskolingen skal filosofere med børn, er det vigtigt at man har gjort sig nogle overvejelser inden. Når man snakker filosofi med børn, handler det ikke om at undervise i en kongerække af filosoffer, men derimod at lære dem at tænke og undre sig.
Målet med undervisningen er at få børnene til at forholde sig til, og reflektere over livsspørgsmål. Det er en måde der benyttes så man lærer at forstå begreber som kan være svære at forstå som f.eks. glæde og sorg. I nogle tilfælde kan der blive skabt bekymringer i forhold til forældrene da der kan forekomme mange forskellige holdninger.

Læsevejledning
I denne opgave vil vi benytte os af Lommefilosoffen af Lærke Groth og Dorete Kallesøe samt Ekkehard Martens fem metoder til at filosofere med børn. Efter en kort gennemgang af de fem metoder, vil vi analysere hvilke metoder vi vil benytte os af til at filosofere med børn i indskolingen. Vi vil til sidst i opgave diskutere og konkludere på vores problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Filosofi med børn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.