Bacheloropgave om filmundervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 30
  • 8002
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2004
  • 26-01-2012

Bacheloropgave om filmundervisning

Bacheloropgave i dansk om filmundervisningen i de ældste klasser.

Problemformulering

1. Hvilken betydning har medierne for unges dannelse?
2. Hvad er skolens dannelsesmæssige opgave med henblik på medieundevisning?
3. Hvilken betydning har inddragelsen af æstetiske læreprocesser i undervisningen omkring film?
4. Med hvilke didaktiske tilgange til medieundervisning kan vi kvalificere børn og unges medieforståelse?

Indhold

Indledning s. 3
Opgavens opbygning og indhold
Problemformulering s. 4
Mediesyn s. 5
Det aristokratiske og elitære syn
Det ideologikritiske mediesyn
Det konstruktivistiske mediesyn
Det dekonstruktivistiske mediesyn
Personligt mediesyn
Dannelse s. 8
Kommunikationssamfundet
Kulturel frisættelse
Erfaring gennem medier
Den officielle og den parallelle skole
Dansk som dannelsesfag
Delkonklusion
Æstetiske læreprocesser s.13
Oplevelse fremmer forståelsen
Hele kroppen skal med
Delkonklusion
Didaktiske overvejelser s. 16
Mediedidaktik
Undervisningsforløb til 10. klasse
Konklusion s. 24
Perspektivering s. 25
Litteraturliste s. 27

Uddrag

I denne opgave sættes fokus på medieundervisningen i folkeskolens ældste klasser.
I første omgang indkredses mit eget mediesyn ved hjælp af Stigbrands fire kategorier for mediesyn.
Der redegøres efterfølgende for mediernes betydning for unges identitetsdannelse ud fra Thomas Ziehe og Birgitte Tuftes teorier om det moderne samfund og unges mediebrug. Dernæst belyses de dannelsesmæssige opgaver, som danskfaget og skolen har i forhold til medier. Herefter beskrives Horhs og Ross' teorier omkring æstetiske læreprocesser og herudfra undersøges betydningen af at inddrage disse i undervisningen.

Til slut gives et bud på didaktiske tilgange til en medieundervisningen, som kan give børn og unge de bedste muligheder for at opnå en kvalificeret medieforståelse. Udfra denne viden fremsættes egne overvejelser omkring udformningen af et undervisningsforløb om film for 10. klasse med inddragelse af filmen ”Livets vand” instrueret af Simon Baré... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om filmundervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Bacheloropgave om filmundervisning.