Fasten i islam | Analyse og fagdidaktiske overvejelser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 19
  • 6309
  • PDF
  • 2019
  • 01-11-2019

Modulprøve, Undervisningsplan: Fasten i islam | Analyse og fagdidaktiske overvejelser

Det er en afsluttende opgave i faget kristendomskundskab/religion om fasten i islam. I opgaven beskrives emnet og det analyseres. Til sidst er der fagdidaktiske overvejelser om undervisning i fasten i islam. Som bilag findes en undervisningsplan.

Problemformulering
Hvordan beskrives fasten i islam og hvordan forstås og udføres den af udvalgte muslimer?

Forfatterens kommentar

Større fokus på analysen.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Det faglige emne 4
Islam og koranen 4
De fem søjler 4
Fasten og dens betydning i islam 5
Analyse 6
Tradition mod rituelpraksis 7
Minoritet i et kristent samfundet 9
Fagdidaktiske overvejelser 10
Diskussion 11
Konklusion 12
Litteratur 13
Bilag 15
Undervisningsplan 15
Interview 18

Uddrag

Indledning
Islam er en af verdens største religioner, og den næststørste religion i Danmark (Østergaard, 2015, 18). Det er en moneteistisk religion, med troen på én gud. Islam betyder på arabisk underkastelse/hengivelse til den sande gud, Allah. Dvs., at en muslim skal underkaste sig Allah, da han antages som verdens skaber (Pedersen, 2008, 65).
Set på islam i Danmark kan muslimer betragtes som en minoritet i det danske samfundet. Islam udgør den næststørste religion i Danmark med 190 tusinde muslimer (Østergaard, 2015, 18). Arbejdsmigranter kom til Danmark i slut 60'erne som følge af økonomisk opsving og manglende arbejdskraft i Danmark. Det er her Danmark for alvor stifter bekendtskab med islam, hvor begge parter kan have fordomme om hinanden. (Østergaard, 2015, 64). Derved kan vi støde på fordomme i det danske samfund, da vi lever i et multikulturelt samfund med mange forskellige nationaliteter, traditioner og religioner. Mennesket kan danne fordomme om andre, og måden hvorpå man muligvis kan nedbryde de her fordomme, er ved få forståelse for andre religioner, traditioner og bagrund.

Opgavens udgangspunkt vil være den muslimske faste, som er en del af de fem søjler, der udgør fundamentet for den muslimske tro. Her vil jeg se på, hvordan en muslim skal udføre fasten i ramadanmåned ifl. koranen, men samtidig også undersøge, hvordan en almindelig dansk muslim fortolker og udfører fasten. Formålet er at give en dansk folkeskoleklasse baggrundsviden og lære eleverne, hvorfor muslimer faster en hel måned. Jeg vil med en normativ tilgang redegøre for fasten i islam, hvor jeg vil belyse de fem søjler, og forsøge at redegøre for fastens betydning for muslimer. Dertil vil jeg analysere koranens beskrivelse/regler for fasten, hvor jeg via en antropologisk metode vil stille det op mod udvalgte muslimers forståelse og fortolkning af fasten... Køb adgang for at læse mere

Fasten i islam | Analyse og fagdidaktiske overvejelser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.