Fang en fagtekst | PL4 | Analyse af et læremiddel

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 7
  • 2841
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 10-09-2020

Studieprodukt: Fang en fagtekst | PL4 | Analyse af et læremiddel

Studieprodukt i PL4 - Undervisning af tosprogede elever.

Case
Vi har valgt at arbejde med læremidlet ​Fang en fagtekst - Læs og skriv fagtekster i 3-4 klasse skrevet af Joy Lieberkind, inden for faget dansk i en tredje klasse. Læremidlet er opdelt i fem kapitler, men vi har valgt kun at gå i dybden med seks sider af det første kapitel. ​Fokuset, i det første kapitel, er baseret på at eleverne skal lærer hvad en fagtekst er, samt at kunne kende forskel på de forskellige fag​teksttyper, læsestrategier og læseformål.

Indhold

Indledning
Case
Analyse
Vurdering af bogen
Litteraturliste

Uddrag

Analyse
Formålet med ​Fang en Fagtekst er, at eleverne skal lære hvad fagtekster er, samt at få erfaring med at arbejde med forskellige former for fagtekster.
Hvert afsnit i bogen startes med en overskrift, efterfulgt af en kort introduktion med tilhørende illustrationer og afsluttes med små opgaver, som eleverne skal løse. Layoutet er overskueligt og minder om hinanden på hver side, hvilket er med til at give de flersproget elever en forståelse af hvordan de skal arbejde med teksten. Derudover er der små ikoner, ved siden af opgaveoversigten, som visualiserer hvordan de skal arbejde med teksten. Der er tre ikoner, en talebobbel ​(tal sammen)​, en bog ​(læs)​ og en blyant ​(skriv)​.
Læremidlet har også en tydelig macrostilladsering. Ifølge Knudsen og Wulff betyder det at bogen indeholder fem forskellige træk: klare falige mål, tilrettelæggelse af rækkefølgen af opgaverne, forskellige organisationsstrukturer, anvendelse af formidlingsoverflod og... Køb adgang for at læse mere

Fang en fagtekst | PL4 | Analyse af et læremiddel

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.