Faglig læsning i matematik og dansk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Faglig læsning i matematik og dansk

Førsteårgangsprojekt om faglig læsning i dansk og matematik

En analyse og vurdering af fagsproget i en opgave om procenter i ”Matematik i 6.” samt fremlæggelse af et forslag til en undervisning, som støtter elevens aktive tilegnelse af dette fagsprog.

Indhold

Indledning 3
Læsbarhedsanalyse 3
I. Læselighed (det visuelle) 3
II. Læseværdighed (det indholdsmæssige) 4
III. Læsbarhed (det sproglige) 5
Findes der en ”Ruteplan” i teksten 5
Overvej hvilke læseforståelsesstrategier der kan støtte elevens faglige læseforståelse i arbejdet med teksten 7
Før 7
Under 8
Efter 8
Litteraturliste 9
Bilag 10
Bilag 1: VØL-modellen 10
Bilag 2: Begrebskort Light 10
Bilag 3: Procesnotater 11
Bilag 4: Fiskeplakat 11
Bilag 5: Diagrammer til opgaven 12

Uddrag

Den faglige læsning stiller store krav til både elever og lærere. De informerende tekster kræver direkte instruktion fra læreren, hvor eleverne gennem en nøje tilrettelagt progression i undervisningen bliver aktive læsere og lærer at anvende den viste forståelsesstrategi konstruktivt. Eleverne må lære at tilegne sig ny viden gennem læsning af forskellige tekster i mange fag, og det får stor betydning for dem resten af livet, at de finder frem til de strategier der passer dem bedst. Umiddelbart er de fortællende tekster nemmere at forstå end de informerende, og dette tilgodeses i meget af det nye matematik-materiale ved at sætte matematikken ind i små hverdagsfortællinger. Nogle elever oplever netop i matematiktimerne en særlig læsevanskelighed, idet læseren ud over at kunne læse teksten skal kunne sammenholde informationerne, dvs. huske mange enkeltheder samt kunne danne inferenser, herunder kunne få øje på problemstillinger og løse opgaver... Køb adgang for at læse mere

Faglig læsning i matematik og dansk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.