Fænomenologi | Redegørelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 1. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 7
  • 1778
  • PDF
  • 2013
  • 18-06-2013

Fænomenologi | Redegørelse

Opgaven er skrevet i modul 4 på Uddannelsesvidenskab.

Opgaven indeholder en redegørelse af hvad Fænomenologi er, ud fra Merleau-Pontys tekst "Hvad er fænomenologi".
Der perspektiveres til Dohns tekst "Best Practice eller næstbest praksis."

Opgaven kan kobles til bogen - Videnskabsteori - en grundbog til de pædagogiske fag.

Indhold

1. Skriftlige opgave, modul 4, F2013, Eksamensspørgsmål 1.
Hvad er fænomenologi? – med udgangspunkt i Merleau-Ponty.
Indledning:
Fænomenologi og det værende:
Fænomenologi, Videnskabsteori og det værende:
Perspektivering:
Konklusion
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
Hvad er subjekt? Det værende? Inden for enhver videnskab ligger der forskellige grundantagelser vedrørende det værende og måden hvorpå dette anskues. I Merleau-Pontys tekst om fænomenologi, forsøger han at afklare hvad fænomenologien egentlig indebærer, eller rettere sagt, hvilke grundantagelser, der ligger til grund for denne filosofi. Det er væsentligt, at fænomenologien anskues forskelligt iblandt flere tænkere, men netop denne opgave anskues ud fra Maurice Merleau-Pontys kropsfilosofi.

Denne opgave vil tage udgangspunkt i Merleau-Pontys tekst ”Hvad er fænomenologi?”. opgaven indeholder en redegørelse for det værende betragtet henholdsvis som fænomen og som objekt. Der vil herunder blive lagt vægt på hvad, der menes med, at mennesket er i verden og er uløseligt knyttet til verden. Der vil blive lavet en kort perspektivering indenfor en relevant uddannelsesvidenskabelig forskning indenfor det pædagogiske felt med udgangspunkt i fænomenologen Nina Bonderup Dohn og hendes tekst: ”best practice”- eller næst bedst praksis` hvor der vil blive lagt vægt på hendes fænomenologiske holdninger, i forhold til ”Best Practice.”... Køb adgang for at læse mere

Fænomenologi | Redegørelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.