Fællesskabet i folkeskolen | KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Fællesskabet i folkeskolen | KLM

Skriftligt oplæg til eksamen:
Lærerens Grundfaglighed
Hovedområde 2 Almen Dannelse:
Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM).

Problemformulering

Hvilke udfordringer giver det mig som kommende lærer at fremme fællesskabet i en klasse?

Indhold

Emnebegrundelse side 3
Problemformulering side 4
Problemstilling side 4
Redegørelse, analyse & diskussion side 5
Et historisk tilbageblik side 5
Demokrati side 6
Medborgerskab side 6
Dannelse side 7
Demokratisk dannelse side 7
Anerkendelse side 8
Lighed & Ligeværd side 8
Det forpligtende fællesskab side 8
Opsamling og mulige løsningsforslag side 9
Litteraturliste side 11

Uddrag

Emnebegrundelse

Jeg ser i mit vikarjob mange forskellige klasser, og forskellen på fællesskabet i klasserne er stor. Fællesskabet er jf. EMU afgørende for det enkelte barns trivsel og læring , så hvilke udfordringer står jeg overfor som kommende lærer, for at fremme fællesskabet i en klasse?
Folkeskolen har endvidere ansvar for at danne kommende medborgere, og ifølge Folkeskolens Formålsparagraf §1 stk. 3, skal skolens virke præges af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
Hvilke overvejelser bør man som lærer gøre sig, og hvilken betydning har det for fællesskabet?

Det er KLM-relevant at jeg som studerende får indblik i den komplekse tradition, som samfund og skole hviler på, for at kunne agere i de udfordringer der byder sig såvel i skolen, livet og samfundet.

Kristendommen kan hjælpe os med større forståelse for retning og mening i livet.
Livsoplysning gør os klogere på livets store spørgsmål ud fra fortidens tanker og tænkere.
Medborgerskab vedligeholder fællesskab og demokrati, hvor læreren har en betydelig rolle omkring elevernes forståelse for dette.

Når fællesskabet er så afgørende for elevens trivsel og læring, hvordan støtter vi så op om klassens fællesskab og hvilken rolle har jeg som lærer?

Problemstilling

I forbindelse med eksamen i AD/KLM, vil jeg her udarbejde en skriftlig opgave, som danner grundlag for min mundtlige eksamen. Opgaven omhandler kulturens, samfundets og skolens centrale værdier ud fra den valgte problemformulering, som tager afsæt i udfordringerne omkring fællesskabet i skolen. Her konkret i klassen.

Vores børn bruger mange timer i skolen hver dag, hvor de indgår i fællesskaber med andre børn. Dvs. de udgør afgørende betingelser for hinandens trivsel, læring og liv i det hele taget. Her er vores rolle som lærer afgørende for det sociale liv. Men hvor starter vi? ... Køb adgang for at læse mere

Fællesskabet i folkeskolen | KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.