Evolution og systematik | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 18
  • 3847
  • PDF
  • Andet
  • 2019
  • 23-05-2019

Undervisningsforløb: Evolution og systematik | Studieprodukt

Studieprodukt i biologi om evolution og systematik. Indeholder også undervisningsforløb om faglig læsning og skrivning.

Fagdidaktisk problemstilling
Hvordan kan vi som undervisere, skabe forståelse for fagbegreberne og samtidig undgå parallel læring når eleverne skal lære om evolution og systematik?

Indhold

Indledning 2
Fagdidaktisk problemstilling 2
Læsevejledning 2
Biologifaglig teori 2
Darwin 2
Evolution 3
Systematik 5
Didaktiske overvejelser 6
Parallel læring/ stilladsering 6
Faglig læsning og skrivning 6
Undervisningsplan 9
Foreløbig konklusion 12
Litteraturliste 13
Bilag 14
Bilag 1 14

Uddrag

Indledning
Som undervisere er det normalt at møde elever, der ikke umiddelbart opnår forståelsen for fagbegreberne og i stedet indlærer dem parallelt med deres hverdagssprog. Elever opnår deraf ikke forståelsen for, at ord som fx tilpasning, oversat til deres hverdagssprog betyder at “indordne sig”. Derfor har vi i det følgende valgt at arbejde med nedenstående problemstilling.

Læsevejledning
I det følgende vil vi først præsentere den biologifaglige teori, teorien her er knyttet til den teori eleverne vil blive præsenteret for i løbet af undervisningen. Dernæst kommer vores didaktiske overvejelser, der præciserer vores tanker omkring hvordan vi vil gribe undervisningen an.
Dette bliver efterfulgt af et uddrag af vores undervisningsplan, hvor mål og en kort beskrivelse er udformet. Den fulde kursusplan er vedlagt som bilag 1. Slutteligt afrunder vi opgaven med en foreløbig konklusion.

---

Didaktiske overvejelser

Parallel læring/ stilladsering
I 1976 præsenterede Wood, Bruner og Ross begrebet ‘scaffolding', som følge af deres inspiration af Vygotskys syn på læring og udvikling. Begrebet oversættes til
‘stilladsbygning'/'stilladsering' og illustrerer hvorledes en voksen kan hjælpe et barn med at mestre en given opgave (Ibid, s. 254). Den voksnes opgave er at understøtte barnets aktiviteter, indtil dette kan mestres uden støtte.

Der kan anvendes to tilgange til undervisningen med stilladseringsbegrebet. Der veksles mellem ‘makro- og mikrostilladsering', som er præsenteret i følgende:

---

Faglig læsning og skrivning
I faget biologi er der mange fagord, som det som biologilærer er vigtigt at introducere eleverne for. Som biologilærer forudsætter man at eleverne har kendskab til før faglige ord ... Køb adgang for at læse mere

Evolution og systematik | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.