Evolution og systematik | Kompetencemålsprøve i biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 16
  • 3383
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2018
  • 28-11-2019

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Evolution og systematik | Kompetencemålsprøve i biologi

Kompetencemålsprøve i biologi.

En eksamensopgave som ligger op til udtrækning til mundtlig biologi eksamen. Indeholder blandt andet et forslag til undervisning i biologi om evolution til en 7. klasse.

Problemstilling
”Hvordan kan vi som biologilærer tilrettelægge og gennemfører et undervisningsforløb i emnet “evolution” til en 7. klasse, med fokus på spildidaktik?”

Underviserens kommentar

De var meget begejstret. Meget kreativt.

Forfatterens kommentar

Der er ikke vedlagt links til spil eller hjemmelavede spil, men kun den skriftlige del

Indhold

Indledning: 2
Problemstilling: 2
Teori: 2
Evolution: 2
Mitose og Meiose: 3
Mutation 4
Naturlig variation og selektion: 4
Er det den samme art? 4
Didaktisk teori 5
Målstyret undervisning 5
Indre motivation: 5
Undervisningsforløb: 6
Didaktiske overvejelser 10
Læringsforudsætninger 10
Rammefaktorer 10
Mål 10
Indhold 10
Læringsprocesser 11
Evaluering 11
Undervisningsdifferentiering: 12
Modellering 12
Litteraturliste: 14
Bilag: 15
Bilag 1: 15

Uddrag

Indledning
Mange børn og unge har i en relativ ung alder dannet sig forestillinger om, hvordan det levende er opstået og udviklet (Hesselholdt & Andersen, 2000). For folkeskolens biologilærer er det muligt at identificere elevernes forestilling om, hvordan det levende er opstået og udviklet. Læreren kan kategorisere disse forestillinger og tage hensyn på den måde, så den enkelte elevs læring fremmes. Således at det bliver muligt at afgøre, om arbejdet med evolutionsteorien og nøglebegreberne fører til en forandring af elevernes forestilling.

Vi har fra vores tidligere praktikerfaringer erfaret, at mange elever i folkeskolen mangler engagement og motivation for undervisningen, hvilket fører til indlæringsproblemer. Samtidigt spiller 92 % af alle børn og unge i Danmark til dagligt computerspil med stor glæde og lyst. Heraf ser vi en stor problematik i, at folkeskolen ikke benytter sig mere af spil i en undervisningssekvens, idet børn og unge føler stor motivation for det. Derfor ønsker vi via denne opgave at udarbejde et undervisningsforløb hvor spil bliver brugt som et redskab i undervisningen, således at spil kan give rige muligheder for at engagere og motivere eleverne på nye måder (Østerballe, Digital transformation, 2019). På den måde vil vi som lærere også kunne kategorisere elevernes forestillinger om, hvordan livet er opstået, og herved tage hensyn til den enkelte elevs læring, og gennem spillene danne klare paralleller til virkeligheden.

---

Didaktisk teori

Målstyret undervisning

Målstyret undervisning består af i alt to dele if. John Hattie;

1; at være tydelig med hensyn til, hvad der skal læres af lektionen.
2; at have en metode til at vide, om den ønskede læring er opnået (Hattie, 2013, s. 88).

Her gør Hattie det tydeligt, at så længe man gør målene tydelige over for eleverne fra starten ...

---

Undervisningsforløb:
Følgende undervisningsforløb er tilrettelagt til en 7. klasse, estimeret på 10 lektioner á 45 minutter med fokus på modelleringskompetencen. Forløbets overemne er evolution med tilknyttet teori af Charles Darwin. Forløbet er varieret således, at det kan bibeholde elevernes... Køb adgang for at læse mere

Evolution og systematik | Kompetencemålsprøve i biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Evolution og systematik | Kompetencemålsprøve i biologi.