Evolution | Biologi og Geografiundervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 13
  • 3314
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2014
  • 26-02-2015

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Evolution | Biologi og Geografiundervisning

Studieprodukt i biologi om evolution med fokus på tilpasning indenfor emnet "Genetik - evolutions og adfærdsbiologi".

Det anbefales, at undervisningen i naturfagene varetages af et fagligt lærerteam bestående af flere fagligheder, der på den måde skal styrke målformuleringen og det fagdidaktiske arbejde, samt sikre sammenhængen mellem naturfagsundervisningen. På trods heraf får det aspekt, som omhandler tværfaglighed ikke megen omtale. De oversatte mål, for at styrke den naturfaglige undervisning, er endnu ikke omsat i en realistisk vejledende i læseplan eller angivet med tilstrækkeligt konkrete eksempler på sådanne forløb. Opgaven giver et eksempel på hvorledes et sådan forløb kunne se ud.

Problemformulering
Hvordan kan et tværfagligt forløb mellem geografi og biologi anvendes til at tilrettelægge et undervisningsforløb til 8. klassetrin, i evolution, der giver eleverne en forståelse for sammenhængen mellem naturgrundlaget og individers tilpasningsevne?

Underviserens kommentar

Velstruktureret opgave dog var censor ikke meget for den praktiske del jeg havde valgt eleverne skulle arbejde med, men min lærer og jeg havde ikke samme holdning, så er vel en subjektiv vurdering.

Indhold

1. Indledning 2
2. Problemformulering 2
Hvordan kan et tværfagligtforløb mellem geografi og biologi anvendes til, at tilrettelægge et undervisningsforløb til 8 klassetrin, i evolution, der giver eleverne en forståelse for sammenhængen mellem naturgrundlaget og individers tilpasningsevne? 2
3. Fag- fagligt indhold 2
4. Undervisningsforløb i biologi for 8 klassetrin 3
4.1. Mål 4.1.1. Undervisningsmål trin- og slutmål i biologi og geografi for 8 klassetrin. 3
4.1.2. Læringsmål 4
4.2. Rammefaktorer 4
4.3. Læringsforudsætninger 4
4.4. Lærerprocesser 4
4.5. Indhold – Skematisk oversigt over undervisningsforløbet 5
4.6. Evaluering 5
5. Didaktiske overvejelser 6
6. Konklusion 7
7. Referenceliste 8
7.2. Litteratur 8
7.2. Webadresser 8
Bilag 1 – Mindmap 9
Bilag 2 udvidet beskrivelse af undervisningsforløbet 10
Bilag 3 Forsøg med vandpest 11
Bilag 4 Tværfaglig/Projektopgave 12

Uddrag

Indledning
De sidste års stigende fokusering på faglighed i skolen, har med indførsel af testkulturen gennem forskellig PISA-undersøgelser, resulteret i specifikke krav til læreren om valg af indhold på baggrund af test. Den uhensigtsmæssige fokusering på elevers pensumbeherskelse imødekommer ikke efterspørgslen, fra erhvervslivet, om særlige kompetencer, som sammenhængsforståelse, samarbejdsevne og kommunikation.

Der er behov for naturfaglige uddannelser, som fungerer som forberedende til arbejdsmarkedet. For at styrke den naturfaglighed der er i folkeskolen er der derfor siden 2009 indgået tværfaglige bånd i biologi, geografi og fysik/kemi med den målsætning, at mindst 20 procent af undervisningen i overbygningen skal organiseres på tværs af naturfagene. Det anbefales, at undervisningen i naturfagene varetages af et fagligt lærerteam bestående af flere fagligheder, der på den måde skal styrke målformuleringen og det fagdidaktiske arbejde, samt sikre sammenhængen mellem naturfagsundervisningen.

På trods heraf får det aspekt, som omhandler tværfaglighed ikke megen omtale. De oversatte mål, for at styrke den naturfaglige undervisning, er endnu ikke omsat i en realistisk vejledende i læseplan eller angivet med tilstrækkeligt konkrete eksempler på sådanne forløb... Køb adgang for at læse mere

Evolution | Biologi og Geografiundervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.