Evangelisk-luthersk kristendom i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Evangelisk-luthersk kristendom i folkeskolen

Studieprodukt om Evangelisk-luthersk kristendom i folkeskolen.

Problemformulering
Hvilken betydning har den evangelisk-lutherske kristendom haft for den danske folkeskoles historie?

Underviserens kommentar

Kommentarerne er markeret i opgaven med farve.

Indhold

Indledning s. 2
Problemstilling s. 2
Metode s. 2-3
Evangelisk-luthersk kristendom s. 3
Evangelisk-luthersk kristendom og den danske folkeskoles historie s. 3-4
Evangelisk-luthersk kristendoms betydning for folkeskolen i dag s. 5
Konklusion s. 5-6
Litteraturliste s. 7

Uddrag

Indledning
Kristendommen er en monoteistisk religion, som opstod i det nuværende Israel. Kristendommen opstod ud fra Jødedommen, men blev senere en selvstændig trosretning. Udgangspunktet for kristendommen er troen på Jesu opstandelse, og i Det Nye Testamente betragtes opstandelsen som frelsesbegivenheden.
”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.” (Joh. 3,16-17)
Frelse er meget central i kristendommen, og samtidig er troen om dom også en del af kristendommen, hvor det er Gud der dømmer. Dette kommer bl.a. til udtryk i Matthæusevangeliet 25,31-32:
”Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene.”
I dag er Kristendommen den største verdensreligion med cirka 2,4 milliarder tilhængere, hvoraf de tre største kirkeenheder er den romersk-katolske, den ortodokse og den protestantiske kirke, herunder den evangelisk-lutherske. I Danmark tilhører folkekirken den evangelisk-lutherske kirke.

Metode
Vi vil først og fremmest kort redegøre for den evangelisk-luthersk kristendom. Dernæst vil vi undersøge hvordan den evangelisk-lutherske kristendom kan sættes i forhold til den danske folkeskoles historie. Her inddrager vi ”Dansk kristendoms undervisning 1900-1975” af K.E. Bugge og folkeskolens formålsparagraffer fra 1975-1993. Vi vil ydermere vurdere den evangelisk-lutherske kristendoms betydning for den danske folkeskole i dag, ved at inddrage folkeskolens formålsparagraffer fra 2006. Tilslut konkluderer vi på vores problemstilling... Køb adgang for at læse mere

Evangelisk-luthersk kristendom i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.