Kvalitet og evaluering i undervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 9
  • 2615
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2000
  • 22-12-2002

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Kvalitet og evaluering i undervisningen

Studieprodukt om kvalitet og evaluering i matematik. Indeholder også forslag til undervisningsforløb om sandsynlighedsregning og perspektivtegning.

Indhold

1 Indledning 2
1.1 Emner i undervisningen 2
1.2 Kvalitet i undervisningen 3
1.2.1 Ministerielt niveau 3
1.2.2 Skole/lærer niveau 4
1.2.3 Vores eget bud på kvalitet i undervisningen 4
2 Mål for undervisningsplanen 5
2.1 Sandsynlighedsregning 5
2.1.1 Beskrivelse ved hjælp af matematik 5
2.2 Perspektivtegning 6
2.2.1 Arbejde med geometri 6
2.2.2 Matematik i anvendelse 6
2.2.3 Kommunikation og problemløsning 6
3 Indhold af undervisningen 7
3.1 Undervisningsforløb/læreprocesser 7
3.1.1 Overordnet undervisningsplan 7
3.2 Detaljeret ugeplan for uge 1 8
3.2.1 Præsentation af emnet sandsynlighedsregning. 9
3.2.2 Opgaver/øvelser i sandsynlighedsregning. 9
3.2.3 Hjemmeopgaver 9
4 Evaluering 9

Uddrag

1.1 Emner i undervisningen
Vi har i forhold til undervisningen fået vide rammer for at udforske egne interesser i forhold til emne og metodevalg, men har fået en forespørgsel om at gennemgå sandsynlighedsregning, samt perspektivtegning.

Sandsynlighedsregning
Beskrivelse ved hjælp af matematik
Forhold, der vedrører menneskeliv, natur og samfund, beskrives ofte ved hjælp af matematik. Det sker, hvad enten det er en kvantitativ beskrivelse, eller det handler om at beskrive forhold ved hjælp af tegning.
Den matematiske beskrivelse kan have forskellig karakter. Der kan være tale om, at faktiske forhold ...

---

2 Mål for undervisningsplanen
Vi har som nævnt valgt at beskæftige os med emnerne sandsynlighedsregning og perspektivtegning, med udgangspunkt i den konstruktivistiske tankegang og eget
forsøgsmateriale. Dette er med henblik på at imødekomme en bred vifte af de fagområder og delmål, som er beskrevet i faghæfte 12. Der tages afsæt i delmålene opstillet for elevernes kundskaber efter 9. klasse. De delmål, som denne undervisningsplan dækker, er:... Køb adgang for at læse mere

Kvalitet og evaluering i undervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.