Kvalitet og evaluering i undervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 9
  • 2690
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2000
  • 22-12-2002

Praktikopgave: Kvalitet og evaluering i undervisningen

2. års praktikprojekt på en idrætsefterskole.

Vi har i forhold til undervisningen fået vide rammer for at udforske egne interesser i forhold til
emne og metodevalg, men har fået en forespørgsel om at gennemgå sandsynlighedsregning, samt
perspektivtegning.

Indhold

1 Indledning 2
1.1 Emner i undervisningen 2
1.2 Kvalitet i undervisningen 3
1.2.1 Ministerielt niveau 3
1.2.2 Skole/lærer niveau 4
1.2.3 Vores eget bud på kvalitet i undervisningen 4
2 Mål for undervisningsplanen 5
2.1 Sandsynlighedsregning 5
2.1.1 Beskrivelse ved hjælp af matematik 5
2.2 Perspektivtegning 6
2.2.1 Arbejde med geometri 6
2.2.2 Matematik i anvendelse 6
2.2.3 Kommunikation og problemløsning 6
3 Indhold af undervisningen 7
3.1 Undervisningsforløb/læreprocesser 7
3.1.1 Overordnet undervisningsplan 7
3.2 Detaljeret ugeplan for uge 1 8
3.2.1 Præsentation af emnet sandsynlighedsregning. 9
3.2.2 Opgaver/øvelser i sandsynlighedsregning. 9
3.2.3 Hjemmeopgaver 9
4 Evaluering 9

Uddrag

Indledning
Praktikken på anden årgang skal vi tilbringe på Himmerlandscenterets idrætsefterskole(HCI), hvor
vi skal undervise i idræt og matematik. Skolen lægger op til et fællesskab omkring idrætten, men
også et godt socialt miljø.
Elevforudsætninger
Vi går ud fra at eleverne på HCI kommer på skolen med et ønske at udvikle sig indenfor deres
forskellige idrætsgrene. De har et begrænset antal boglige timer, derfor formoder vi, at de kan
fokusere på undervisningen i matematiktimerne. Efter møde med forstanderen har vi fået at vide, at
skolen ikke har nogle af kommunerne anbragte elever, ydermere døjer skolen ikke med andre
problemer, som hashrygning, indtagelse af alkohol, natteroderi og lignende... Køb adgang for at læse mere

Kvalitet og evaluering i undervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.