Evaluering | Klafki, Hattie og Bloom

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 8
  • 2072
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2014
  • 11-12-2014

Studieprodukt: Evaluering | Klafki, Hattie og Bloom

Studieprodukt i didaktik om evaluering og forskellige evalueringsformer i praksis. Hertil er der inddraget forskellige teoretikere som Klafki, Hattie og Bloom.

Studieproduktet behandler evaluering ud fra et praktikforløb i dansk om reklamer til en 8. klasse.

Forfatterens kommentar

Litteraturlisten kunne have været mere udførlig.

Indhold

Indledning
Blooms taksonomi - Formativ og summativ evaluering
Elevopstillede kriterier:
Medbestemmelse er motiverende:
Diskussion:
Litteraturliste

Uddrag

Studieprodukt 1:

De sidste fem uger har 8. X gennemgået et forløb med reklamer á tre dobbeltlektioner. Forløbet har været afbrudt af efterårsferie og temauge på skolen. Derfor valgte vi, at lave en form for procesorienteret selvevaluering med eleverne, som en hjælp til selvhjælp og for, at vi kunne vurdere, om noget skulle repeteres, eller om eleverne skulle have længere tid til deres egen produktion.

Alle elever fik udleveret post-its ved undervisningens start, hvor de skulle nedskrive stikord/nøgleord om, hvad de huskede og havde lært fra forrige lektion. Disse blev hængt op på tavlen for, at de alle kunne lade hukommelsen genopfriske samt opnå en form for vidensdeling og på denne måde træde ind i zonen for nærmeste udvikling, som Vygotsky formulerer det.

Disse post-its havde forskellige farver for hver undervisningsgang så eleverne kunne kende forskel på dem. Alle grupper vil, i slutningen af forløbet, skulle præsentere og fremlægge deres produkt for resten af deres klasse. Her vil vi forsøge at evaluere deres arbejde ud fra de kriterier, som eleverne selv har været med til at opstille.

Den resultatevaluerende del vil derfor tage udspring i elevernes egen procesevaluerende del, og på den måde har klassen selv været med til at opstille evalueringskriterier, som er relevante for dem og som ikke udspringer af et evalueringsark, som vi, skolen eller undervisningsministeriet har udarbejdet... Køb adgang for at læse mere

Evaluering | Klafki, Hattie og Bloom

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.