Etik og inklusion i KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Etik og inklusion i KLM

Eksamensopgave i KLM om etik.

Problemformulering
Skal én elev med særlige behov inkluderes i klassen på trods af store forstyrrelser i undervisningen for resten af klassen til følge?

Indhold

Indledning 1
Begrebsafklaring 1
Pligtetik - Immanuel Kant (1724 – 1804) 1
Nytteetik - Jeremy Bentham (1748-1832) og John Stuart Mill (1806-1873) 2
Analyse af problemstillingen 3
Perspektivering til andre studieområder 4
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

I opgaven opridses kort etikkens historie. Derefter redegøres med udgangspunkt i begrebet etik for Kants samt Benthams og Mills filosofier. Efterfølgende anvendes deres teorier på problemformuleringen og der redegøre for, hvordan man i dag oftest anvender deres etikker i praksis. Afslutningsvis gives et bud på, hvor arven fra Kant og Bentham/Mill ses i samfundet i dag.

---

Analyse af problemstillingen
Både Kant og Bentham/Mills etiske teorier er udarbejdet på sekulariseringens vilkår, idet de afviser at tage udgangspunkt i en på forhånd givet religiøs sandhed. Det fremgår ved en samstilling af de to etiske retninger at fokus ligger i handlingen mod tidligere tiders fokus på den handlendes dyder.

I Kants pligtetik er intentionen bag handlingen det afgørende for, om handlingen er god eller ej, hvilket står i skarp kontrast til Bentham/Mills nytteetik, hvor konsekvensen af handlingen er afgørende.

Skulle Kant løse denne... Køb adgang for at læse mere

Etik og inklusion i KLM

[1]
Bedømmelser
  • 26-05-2014
    super lækker.........