Etik eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab
 • Godkendt
 • 7
 • 2151
 • PDF
 • Læreruddannelsen Skive
 • 2012
 • 30-04-2013

Etik eksamensopgave

Eksamensopgave i KLM om etik.

Problemformulering:
Skal én elev med særlige behov inkluderes i klassen på trods af store forstyrrelser i undervisningen for resten af klassen til følge?

Indhold

Indledning 1
Begrebsafklaring 1
Pligtetik - Immanuel Kant (1724 – 1804) 1
Nytteetik - Jeremy Bentham (1748-1832) og John Stuart Mill (1806-1873) 2
Analyse af problemstillingen 3
Perspektivering til andre studieområder 4
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

I opgaven opridses kort etikkens historie. Derefter redegøres med udgangspunkt i begrebet etik for Kants samt Benthams og Mills filosofier. Efterfølgende anvendes deres teorier på problemformuleringen og der redegøre for, hvordan man i dag oftest anvender deres etikker i praksis. Afslutningsvis gives et bud på, hvor arven fra Kant og Bentham/Mill ses i samfundet i dag... Køb adgang for at læse mere

Etik eksamensopgave

[1]
Bedømmelser
 • 26-05-2014
  super lækker.........