Erstatningsopgave i Sundhed, krop og bevægelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 4. semester
  • Sundhed, krop og bevægelse
  • Godkendt
  • 10
  • 3320
  • PDF
  • 06-08-2004

Erstatningsopgave i Sundhed, krop og bevægelse

Erstatningsopgave i bevægelsesfag

Indhold

Opgave A
Sanserne
Primærsanserne
Sekundærsanserne
Aktivitet med særligt fokus på sansemotorikken
Opgave B
1) Lav et spil der giver mulighed for mange mål/point.
Væk bjørnen
2) Lav et spil hvor to hold konkurrerer. I skal i spillets form og regler sikre at alle kommer til at være aktive i spillet.
Kongen
3) Lav et boldspil der eliminerer eller begrænser kropskontakt mellem to konkurrerende hold.
Isbjørn

Uddrag

Opgave A

Sanserne
Sansning betyder modtagelse af stimuli fra omverdenen via receptorer¹. Kroppens sanser har stor betydning for menneskekroppen. Det er sanserne, der gør os i stand til, at bevæge os, at kunne koordinere, og holde balancen, - balancen er også ”grundstenen” i vores motoriske udvikling.
Sanseimpulser strømmer konstant til hjernen og udløser en reaktion, -altså en bevægelse. Alle sanser har betydning, men især den vestibulære sans, altså balancesansen, da den er en del af alt det vi bruger kroppen til. Den vestibulære sans er også nødvendig for kropsbevidsthedens udvikling.
Dog er den proprioceptive sans, altså den sans som styrer muskler og led, også af særdeles stor betydning, da det er den, som fortæller hjernen, hvilken stilling vi befinder os i. Den består af receptorer² som sidder i alle vores led, og de registrerer hele tiden, hvilken stilling det enkelte led har ”lige nu” og sender besked til hjernen som bruger disse ”input” i en bevægelse... Køb adgang for at læse mere

Erstatningsopgave i Sundhed, krop og bevægelse

[1]
Bedømmelser
  • 29-09-2007
    god