Erstatningsopgave i intromodul

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Lokalt udarbejdet PL modul
  • Godkendt
  • 7
  • 3321
  • PDF
  • 2020
  • 14-05-2020

Erstatningsopgave i intromodul

Erstatningsopgave skrevet i intromodul.

Problemformulering

Hvilke udfordringer kan den danske folkeskole have med muslimske elever som lever i to forskellige kulturer? Samt hvilke oplevelser kan de etniske minoritetsbørn have i den danske folkeskole med deres religion, normer og værdier?

Underviserens kommentar

God opgave med en god rød tråd og opgaven svarer godt på problemstillingen

Indhold

Emnebegrundelse
Problemformulering
Metode
Teori (Begrebsafklaring)
Analyse
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Delopgave 2: Skolens, lærerens og børnenes/de unges hverdag – i et
idéhistorisk, sociologisk og kulturelt perspektiv
Religion og kulturmøde i skolen
Emnebegrundelse

Når to kulturer mødes, kan der hermed opstå nogle udfordringer for den enkelte elev. Dette er noget som er meget aktuelt i vores samfund i dag. For nogle kan det have nogle udfordringer, for andre fungerer det udmærket. De samme udfordringer kan opstå for lærerne i den danske folkeskole. Jeg ville i denne opgave undersøge de udfordringer folkeskolen kan have for de muslimske elever, når de møder en anden kultur end deres egen. Jeg ville også undersøge nogle forskellige udfordringer nogle lærer kan have med etniske muslimske elever.

Derudover har jeg også været på vores praksissamarbejdsskole på Skolen ved Bülowsvej, hvor jeg mødte to muslimske drenge i en klasse med etniske danske elever. Dette ville jeg også tage udgangspunkt i senere i opgaven. Jeg har lavet et interview Det er et rigtig interessant emne, da det også er noget vi oftest møder i vores hverdag, og sandsynligvis også kommer til at opleve når jeg selv er blevet færdiguddannet.

Metode
Jeg ville på baggrund af modulets litteratur besvarer min problemformulering, samt observationer jeg har indsamlet på praksissamarbejdsskolen. Jeg vil blandt andet skrive en begrebsafklaring af nogle begreber som er relevante for mit emne og analyse afsnit. Blandt andet begreberne Etniske minoriteter, Assimilation, Integration, Segregering og Halal. Disse begreber er relevante i forhold til mit emne om de etniske minoriteter i den danske folkeskole. Herunder ville jeg anvende disse begreber i min analyse hvor jeg ville inddrage andre artikler og tekster.

Jeg har også foretaget et kvalitativt interview med en etnisk muslimsk dreng fra 4. klasse, som er relevant til mit emne. Med mit interview med denne elev, har jeg suppleret hans svar med de tekster... Køb adgang for at læse mere

Erstatningsopgave i intromodul

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.