Ernæring, sundhed og hygiejne | Praktikopgave fra pædagog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 1. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 11
  • 2470
  • PDF
  • 2017
  • 21-10-2019

Præsentationsportfolio: Ernæring, sundhed og hygiejne | Praktikopgave fra pædagog

Praktikopgave/Præsentationsportfolio fra 1. praktik i børnehaven "Albert" fra pædagoguddannelsen.

Indhold

• Indledning S. 1
• Præsentation af Albert S. 2
• Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver . S. 2 og 3
• Programmet – ICDP S. 3 og 4
• Fokus på ernæring S. 4
• SMTTE-modellen S. 5
- Sammenhæng S. 5
- Mål S. 5
- Tiltag S. 5
- Tegn S. 5
- Evaluering S. 6
• Mit forløb med sundhed og hygiejne S. 6
• Refleksion S. 7
• Bilag S. 8 og 9
• Litteraturliste S. 10

Uddrag

Indledning
Min opgave starter ud med en kort beskrivelse af børnehaven Albert, hvorefter jeg vil komme ind på praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver. Her skriver jeg blandt andet om nogen love fra dagtilbudsloven og hvilken læringsplan, der lige nu er i fokus i børnehaven. Videre i opgaven er der et afsnit, der handler om programmet ICDP, herunder hvad programmet indeholder, de 8 samspilstemaer og hvorfor disse bliver brugt i institutionen. Senere i opgaven kommer jeg ind på mit projekt omkring sundhed og hygiejne, som jeg har brugt omkring en uges tid på med børnene. Dette indebærer mine mål, tegn og tiltag igennem min SMTTE-model. Sidst i opgaven kan i læse min refleksion over min praktikperiode, hvilken læring og erfaringer jeg har gjort mig, men også de overraskende oplevelser jeg har mødt på vejen. Til slut er der lagt nogle bilag ind af de teorier, som jeg har anvendt allermest.

---

Mit forløb med sundhed og hygiejne
I mit forløb med sundhed og hygiejne har jeg valgt at tage udgangspunkt i SMTTE modellen (SMTTE, Andersen, 2005). De mål, tiltag og tegn jeg kigger efter i forløbet, er noget jeg senere reflekterer over og skriver ned i min evaluering. Derefter kan jeg ræsonnere, om børnene har lært eller fået noget ud af forløbet. SMTTE modellen er en didaktisk model, fordi man kommer rundt omkring, hvorfor man gør, som man gør. Jeg har sat mig nogle forskellige mål for, hvad jeg gerne vil opnå gennem mine didaktiske overvejelser.

Jeg har også kigget på Illeris' læringstrekant, om børnene finder aktiviteterne interessante, om der er en god relation mellem børnene og den voksne, hvordan deres kommunikation og samarbejde foregår (Illeris, 2007, s.40-41) og om børnenes kompetencer passer til opgavens sværhedsgrad – NUZO (Vygotsky, Lev Semyonovich 1896-1934 – Pæd. grundfaglighed, 2016, s.138-140)... Køb adgang for at læse mere

Ernæring, sundhed og hygiejne | Praktikopgave fra pædagog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.