Ernæring og sundhed | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 3. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 16
  • 3169
  • PDF
  • 2020
  • 15-04-2020

Ernæring og sundhed | Praktikopgave

Ernæring og sundhed. 7 semester – praktikopgave. Prof. Bachelor.

Hvordan kan en PBES styrke læring i folkeskolens idrætsklasser?

Underviserens kommentar

Spændende praktik og relevant for professionen.

Indhold

Slagelse Talent & Elite
Læringsmål
Anvendte metoder og teoretiske rammer i praktikken
Naturvidenskab
Positivismen
Kritisk rationalisme
Hermeneutisk fortolkningsvidenskab
Illeris læringstrekant
Kostvejledning - Samtale med “Martin”
Indre motivation
Self-Efficacy
Samarbejdsrelationer
Evaluering
Bachelorprojekt
Litteraturliste
Bilag 1: Spørgeskema til STE atleter:

Uddrag

Under praktikforløbet har jeg med undtagelse af undervisningen på Nymarkskolen, hovedsageligt arbejdet på Kultur- og fritidsafdelingens kontor, hvor begge mine vejledere også sidder til daglig. Jeg har indgik i tværfagligt samarbejde med flere aktører fra afdeling såvel som tværprofessionelle samarbejder på tværs af kommunale arbejdspladser, gennem kommunikation, faglig udvikling og organisering at sætte de relevante fagligheder sammen således, at opgaven, man står overfor får bedre forudsætninger for at blive løst i en fælles indsats (Højholdt 2012). Jeg har arbejdet sammen med talentkoordinatorer, folkeskolelærer, afdelingssekretær og IT-service medarbejder.

---

Anvendte metoder og teoretiske rammer i praktikken
Under mit praktikforløb har jeg gjort brug af følgende modeller, metoder og videnskabsteoretiske overvejelser:
Naturvidenskab
I min praktik har jeg arbejdet under det realistiske paradigme, hvor jeg har udformet undervisningsmateriale og oplæg på baggrund af objektive naturvidenskabelige undersøgelser, af hvad der vil være relevant, at spise og gøre for unge atleter. Videnskaben har vist os, at
“kulhydrat er kroppens primære energikilder under anaerobt arbejde”.(Munksgaard, 2011) Det er sådanne objektive påstande, som jeg gennem følgende metoder og teorier har videreformidlet til Nymarkskolens elever. Viden og inspiration til dette fandt jeg primært gennem Team Danmarks (s.d) undersøgelser og anbefalinger... Køb adgang for at læse mere

Ernæring og sundhed | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.