Engelbert H | Lærereksamen i dansk | Besvarelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 12
  • 3865
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2007
  • 10-02-2008

Lærerfaglig analyse, Eksamensopgave: Engelbert H | Lærereksamen i dansk | Besvarelse

Eksamensopgave i dansk med analyse af Engelbert H og den sidste chance og litteratursamtale.

Engelbert H og den sidste chance af Kim Fupz Aakeson bliver analyseret lærerfagligt.

Indhold

Indledning side 3
Metode side 3
Analyse side 4
Sproget og billederne side 4
Litteratursamtale side 9
Litteraturliste side 12

Uddrag

Metode:
Denne opgave vil blive bygget op omkring billedromanen ”Engelbert H og den sidste chance” .
Den lærerfaglige analyse vil bygge på en nykritisk analytisk tilgang hvor man arbejder med ”det autonome tekstebegreb” . Dette indebærer at man betragter teksten som noget selvstændigt og selvgyldigt, og ikke sammenligner fortæller og forfatter og ikke iberegner forfatteren i sin analyse af teksten.

Sprogbrug og skriftsprog vil blive diskuteret på lærerfagligt niveau, hvortil der vil komme en begrundelse for hvad der gør ”Engelbert H” til en bog der egner sig til mellemtrinnet i folkeskolen.

Derudover vil vi se på litteratur samtalen (tekst 2), og lave en analyse og beskrivelse af denne hvor vi blandt andet vil inddrage Anne-Kari Skardhamar og Thomas Illum Hansen i vores vurdering. Til sidst vil vi redegøre for vores egne litteraturpædagogiske mål for litteraturundervisningen i folkeskolen samt diskutere elevlæsningers funktion i litteraturundervisningen.

Det vil altså sige at vi i den konkrete analyse vil benytte den nykritiske tilgang, og i vores personlige mål vil vi inddrage den receptionsæstetiske tilgang.

Analyse:
Når man skal begrunde sit valg af analytisk tilgang, er det vigtigt, at man er bevidst om at ingen analyse er fuldstændig, og at alle analysemodeller sammenspiller og overlapper hinanden på en eller anden måde. For at nå den optimale konklusion og fortolkning af det læste, skal man kunne benytte sig af flere forskellige metoder og teorier, og have kendskab til sociale forhold og forfatterens baggrund.

Anvender man den nykritiske metode, undgår man som lærer, at være bundet af at eleverne skal have et stort historisk, biografisk og kulturelt grundlag for analyse og forståelse af teksten. Man skal dog være opmærksom på at analysen nemt kan blive slavisk og modelpræget, dette kan dog være en hjælp til læsesvage elever, da det giver dem helt konkrete mål for hvad det er de skal lægge mærke til imens de læser teksten.

Når man har for øje at den nykritisk metode tilnærmelsesvis bliver til en lærerstyret fortolkning, (hermed menes at de analytiske hjælpemidler der gives, såsom tid, sted, miljø osv. er udarbejdet og generaliseret af fagfolk med et mål for øje - nemlig at der er én rigtig fortolkning som nås ved at besvare spørgsmålene på én bestemt måde) ville det være på sin plads at lade eleven komme til orde ved som nævnt at inddrage receptionsæstetikken og reader-response-teorien... Køb adgang for at læse mere

Engelbert H | Lærereksamen i dansk | Besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.